Bera BoskaOdmiana pochodzi z Francji. W Polsce należała dawniej do do­boru, obecnie jest rzadko spotykana i tylko w starych sadach. Drzewo rośnie średnio silnie. Tworzy koronę wysoką, stożkowatą, średnio zagęszczoną. W okres owocowania wchodzi średnio wcze­śnie (w 7—8 roku), owocuje corocznie, dość obficie. Na mróz bardzo wrażliwe, na parch średnio wrażliwe. Wymagania glebo­we i klimatyczne ma większe niż Salisbury. Owoce średniej wielkości lub duże, rzadziej bardzo duże, o roz­miarach 85X65 mm i ciężarze 120—160 g, regularne, wydłużone, 132 butelkowate, lekko zakrzywione przy szypułce. Skórka cienka,

często szorstka, żółta, z silnymi cynamonowobrązowymi ordza-wieniami, zwykle bez rumieńca. Szypułka długa, średniej gru­bości, wygięta. Zagłębienie szypułkowe małe lub nie zaznaczone. Kielich mały, zamknięty lub półotwarty. Zagłębienie kielichowe płytkie i wąskie. Miąższ żółtawobiały, drobnoziarnisty, masłowa-ty, bardzo soczysty, z przyjemnym aromatem, orzeźwiający, smaczny, smaczniejszy niż owoce Salisbury.
Owoce zbiera się w końcu września lub na początku paździer- Dojrzewanie
nika. Przechowywać je można przez październik i listopad. owocu
Nadaje się do sadów towarowych oraz do ogrodów przydomo- Przydatność wych i działkowych, ale tylko w ciepłych rejonach i na ży- ° m,any znych glebach.