Winiówka FrancuskaRos. — Magdalina; czes. — Magdalenka; fr. — Madeleine; niem. — Sommermagdalene
Stara odmiana nieznanego pochodzenia, uprawiana w całej Euro­pie. W Polsce spotykana tylko w małych i starych sadach. Drzewo rośnie początkowo silnie, później średnio silnie. Koronę Drzewo ma luźną, mało się zagęszczającą, wyniosłą, szeroką, ze zwisają­cymi gałęziami. W okres owocowania wchodzi wcześnie (w 3— 4 roku po posadzeniu). Owocuje bardzo obficie, najczęściej prze­miennie. Na mróz wrażliwe, na choroby dość odporne. Na pigwie rośnie słabo.
Owoce małe lub średniej wielkości, o rozmiarach 56X50 mm Owoc i ciężarze 65—76 g, szerokie, wyraźnie wydłużające się w stronę szypułki, często z wyraźną bruzdą przebiegającą od szypułki do kielicha. Skórka zielonkawa, lekko błyszcząca, z drobnymi, brą- zowymi przetchlinkami. Szypułka dość długa, około 40 mm, średniej grubości, lekko wygięta, osadzona nieco poniżej wierz- chołka. Zagłębienie szypułkowe prawie nie zaznaczone. Wokół zagłębienia nieregularne, przerywane ordzawienia. Kielich śre- dniej wielkości, półotwarty, o działkach u nasady wzniesionych, u góry odchylonych na brzegi zagłębienia. Zagłębienie kielichowe na skutek nieregularnych wybrzuszeń i silnego pofałdowania brzegów często nie zaznaczone. Miąższ zielonkawobiały, dość dro- bnoziarnisty, luźny, soczysty, lekko aromatyczny, korzenny, smaczny. Gniazdo nasienne średniej wielkości, otoczone cienką warstwą komórek kamiennych. Komory małe. Nasiona dość licz- ne, średniej wielkości, wydłużone, ostro zakończone, często z wy- raźną ostrogą u nasady.

Dojrzewanie owocu

Przydatność odmiany
Owoce dojrzewają prawie jednocześnie z owocami Lipcówki Ko­lorowej — o 2—3 dni wcześniej. Należy je zbierać na kilka dni przed dojrzałością konsumpcyjną. Przechowują się bardzo kró­tko, do dłuższego przechowywania w chłodni nie nadają się. Transport znoszą dość dobrze.
Jest to deserowa odmiana nadająca się do sadów wszystkich typów w pobliżu większych rynków zbytu. Owoce Wiśniówki są smaczniejsze od owoców Lipcówki, ustępują im jednak wyglą­dem, ponieważ skórka nawet dojrzałych owoców jest zielonkawa, bez rumieńca.