TrewinkaRos. — Skorospiełaja iz Triewu; czes. — Trévouxskâ; fr. — Précoce de Trévoux; niem. — Frühe von Trévoux
Odmiana pochodzenia francuskiego. W Polsce mało rozpowszech­niona. Drzewo rośnie średnio silnie. Tworzy koronę szerokostoż-kowatą. W okres owocowania wchodzi wcześnie, owocuje bardzo obficie, corocznie. Na mróz więcej niż średnio wrażliwe, na parch odporne.
Owoce średniej wielkości, o rozmiarach 65X85 mm i ciężarze 120—140 g, kształtem przypominające owoce Faworytki, przy kielichu i szypułce spłaszczone, ku górze zwężające się. Skórka cienka, gładka, zielonożółta, z delikatnym, czerwanym, punkto­wanym i paskowanym rumieńcem, przy szypułce często ordza-wionym. Szypułka krótka, gruba, ukośnie osadzona. Zagłębienie szypułkowe niegłębokie i wąskie. Kielich półotwarty. Zagłębienie kielichowe szerokie, dość głębokie. Miąższ biały, drobnoziarnisty, soczysty, słodkowinny, lekko korzenny, dość smaczny. Owoce zbiera się najczęściej w drugiej dekadzie sierpnia, na 5— 7 dni przed Faworytką. Dojrzałość konsumpcyjną osiągają w kil­aka dni po zbiorze. Przechowują się bardzo krótko (7—15 dni). Do sadów towarowych mało przydatna z powodu dość dużej wrażliwości na mróz. Może być sadzona w ogrodach przydomo­wych ze względu na wczesne dojrzewanie.