Lipcówka KolorowaRos. — Julskaja skorospiełka; czes. — Cervencova; fr. — Coloree de Juillet; niem. — Bunte Julibirne
Stara odmiana pochodzenia francuskiego. Otrzymał ją szkółkarz Boisbunnel w Ruen w 1857 r. Obecnie spotykana jest w prawie całej Europie. W Polsce od dłuższego czasu należy do doboru, ale nie jest tak powszechnie uprawiana i ceniona jak Faworytka. Drzewo rośnie niezbyt silnie. Tworzy koronę wyniosłą, stożkowa- Drzewo tą, mało rozgałęzioną, luźną, z lekko zwisającymi gałęziami. Kwitnie wcześnie. W okres owocowania wchodzi wcześnie (w 4—5 roku po posadzeniu). Owocuje obficie, na ogół przemien­nie, w dobrych warunkach i przy należytym pielęgnowaniu może owocować corocznie. Na mróz wrażliwe, na parch całkowicie od­porne. Na pigwie rośnie bardzo słabo.
Owoce średniej wielkości lub drobne, jajowate, o rozmiarach Owoc
61X52 mm i ciężarze 75 g, wyrównane co do kształtu i wielko-
ści. Skórka średniej grubości, krucha, lekko błyszcząca, zielonka-
wożółta, z lekkim czerwonopomarańczowym, paskowanym ru-
mieńcem. Przetchlinki bardzo drobne, przy szypułce bardziej wi-
doczne, szarordzawe. Szypułka długości około 2,5 cm, gruba, lek-
ko łukowato wygięta. Zagłębienie szypułkowe płytkie, często lek-
ko ordzawione, o nierównych bokach. Kielich duży, otwarty,
z długimi, ostro zakończonymi, płasko układającymi się działka-
mi. Zagłębienie kielichowe płytkie, bardzo regularne, o brzegach
gładkich. Miąższ zielonkawokremowy, mało soczysty, średnio
ziarnisty, niezbyt słodki, dość smaczny. Gniazdo nasienne śred-
niej wielkości, przykielichowe, otoczone warstwą komórek ka-
miennych. Komory małe, zamknięte. Nasiona nieliczne, średniej
wielkości, jajowate, ostro zakończone (tabl. 17, 1).
Owoce zbiera się na kilka dni przed zupełnym dojrzeniem, naj-
częściej w ostatniej dekadzie lipca. Dojrzewają dość nierówno- Dojrzewanie
miernie. Przed zbiorem opadają, zwłaszcza na glebach lżejszych. owocu
Bardzo szybko przejrzewają. Niezupełnie dojrzałe owoce dobrze
znoszą transport.

Przydatność odmiany
Lipcówka Kolorowa należy do najwcześniej dojrzewających od­mian. Obfite owocowanie, odporność na parch oraz piękny wy­gląd owoców czynią ją cenną odmianą dla sadów towarowych -i przydomowych. Powinna być sadzona w pobliżu dużych i chłon­nych rynków zbytu.