JerseymacNowa odmiana amerykańska, wprowadzona u nas do prób. Drzewo rośnie silnie. W okres owocowania wchodzi bardzo wcze­śnie, owocuje obficie, corocznie. Na mróz jest dostatecznie wy­trzymałe, na parch bardzo podatne.
Owoce średniej wielkości lub duże, na ogół wyrównane, kuliste lub lekko spłaszczone. Skórka jasnożółta, pokryta prawie całko­wicie jasnoczerwonym, rozmytym rumieńcem. Miąższ kremowo-biały, aromatyczny, soczysty, bardzo smaczny (często smaczniej­szy niż u James Grieve).
Owoce dojrzewają w drugiej połowie sierpnia lub na początku września. Wcześniej od Jerseymac dojrzewają czerwone owoce odmiany Vista Bella (NJ 36), prawie jednocześnie z Inflancką.
Odmiana Jerseymac i Vita Bella mogą być uprawiane na gle-
bach głębokich i ciepłych stanowiskach. Do ogrodów przydomo-
wych lub działkowych ze względu na dużą wrażliwość na parch
oraz duże wymagania glebowe i klimatyczne nie nadaje się.