FaworytkaRos. — Lubimica Kłappa; ang. — Clapp's Favorite; czes. — Clappova m?slovka; fr. — Favorite de Clapp; niem. — Clapps Liebling
Stara odmiana pochodzenia amerykańskiego, otrzymana prawdo­podobnie z nasion Topki Pękatej (Holzfarbige Butterbirne) przez Clappa w miejscowości Dor chester (Massachusetts). Niektórzy przypuszczają, że jest to mieszaniec Topki Pękatej z Bonkretą Williamsa. Pierwszy raz wymieniona była w 1860 r. Dziś jest znana i uprawiana we wszystkich częściach świata strefy umiar­kowanej. W Polsce od dłuższego czasu znajduje się w doborze i jest najbardziej znaną i cenioną odmianą letnią.
Drzewo rośnie silnie. Tworzy koronę szerokostożkowatą, luźną, Drzewo niesymetryczną, w późniejszym wieku z silnie zwisającymi, po­wyginanymi gałęziami. Kwitnie dość późno i długo. Kwiaty są mało wrażliwe na przymrozki. W okres owocowania wchodzi wcześnie (około 6 roku po posadzeniu). Owocuje corocznie, obfi­cie. W Skierniewicach 25-letnie drzewa nadmarznięte po zimie 1939—1940 r. dawały w latach urodzaju 150—200 kg owoców. Na mróz średnio wytrzymałe, na choroby, zwłaszcza na parch, średnio odporne. Udaje się najlepiej na glebach głębokich i ży­znych. Na pigwie rośnie źle.
Owoce duże lub bardzo duże, o rozmiarach 90X70 mm i ciężą- Owoc rze 170—190 g, często ponad 200 g, szerokojajowate, symetrycz­ne, wyrównane co do wielkości i kształtu. Skórka gruba, lekko błyszcząca, zielonkawożółta, z rumieńcem brązowoczerwonym, rozmytym i punktowanym. Przetchlinki drobne, zielone. Szypuł­ka długości 25—30 mm, bardzo gruba. Zagłębienie szypułkowe płytkie, wąskie, niesymetryczne, o brzegu z jednej strony wyż­szym. Wokół zagłębienia występuje niewielkie ordzawienie. Kie­lich średniej wielkości, półotwarty lub otwarty, o działkach wą­skich, ostro zakończonych, sztywnych, stojących. Brzegi zagłę­bienia kielichowego regularne, promieniście pofałdowane. Miąższ biały z odcieniem żółtym, drobnoziarnisty, soczysty, masłowaty, nieco kamienisty wokół gniazda nasiennego, bardzo smaczny. Gniazdo nasienne duże lub średniej wielkości, komory zamknię-e, rurka kielichowa długa, wąska, lejkowata. Nasiona liczne, redniej wielkości lub duże, dość szerokie, pękate (tabi. 17, 2). ojrzałość zbiorczą owoce osiągają około połowy sierpnia. Zaleca Dojrzewanie się je zbierać na mniej więcej 12 dni przed dojrzałością kon- owocu sumpcyjną. Przechowują się krótko, najwyżej do końca sierpnia lub do pierwszych dni września. W chłodni, w temp. — 1°C, prze­chowują się dość dobrze około 10 tygodni. Owoce niezupełnie dojrzałe znoszą dobrze transport.
Faworytka nadaje się do wszystkich typów sadów. Jest to naj- Przydatność 'epsza odmiana dojrzewająca w sierpniu, słusznie nazywana kró- odmiany wą grusz letnich. Owoce deserowe, jedne z najsmaczniejszych, adają się również na przetwory, zwłaszcza na susz. Kompoty nich nie są jednak tak smaczne jak z owoców Bonkrety Wil­liamsa.
W uprawie znajduje się sport Faworytki o całkowicie czerwo- nych owocach. Obecnie wchodzi on do uprawy, szczególnie w ogrodach amatorskich.