Dobra SzaraRos. — Sieraja wkusnaja; ang. — Griese Bonne; czes. — Spinka; fr. — Grise Bonne; niem. — Gute Graue
Bardzo stara odmiana, pochodzenia prawdopodobnie francuskie­go, już w XVII wieku uprawiana szeroko na zachodzie Europy. W Polsce nie rozpowszechniła się tak bardzo jak inne odmiany, chociaż przez wiele lat zalecana była do uprawy.
Drzewo rośnie bardzo silnie. Tworzy koronę potężną, szeroko- Drzewo stożkowatą lub kulistą, rozłożystą. Kwitnie dość późno. W okres owocowania wchodzi późno (około 10 roku) i owocuje przemien­nie. Wytrzymałe na mróz i odporne na choroby, szczególnie na parch. Udaje się na glebach żyznych, głęboko przepuszczalnych i na stanowiskach ciepłych, otwartych. Dobrze owocuje i jest długowieczne na wysokich skarpach nadrzecznych, gdzie nie po­wstaje zastoisko mrozowe.
Owoce średniej wielkości, przy obfitym owocowaniu drobne, Owoc
0 rozmiarach 58X50 mm i ciężarze 60 g, jajowate, zwężające się ostro ku szypułce. Skórka gruba, chropowata, pokryta bardzo silnym, brunatnoszarym ordzawieniem, spod którego prześwieca trawiastozielone zabarwienie zasadnicze. Od strony nasłonecznio­nej występuje często słaby, brunatnoczerwony, matowy rumie­niec. Przetchlinki na owocach dojrzewających przybierają barwę jasnoszarą, nadając im odcień srebrzystobrunatny. Szypułka dłu­gości 3,5—4 mm, dość gruba, zakrzywiona, umieszczona nieco z boku na wierzchołku owocu. Zagłębienie szypułkowe bardzo małe lub brak. Kielich bardzo duży, otwarty, z działkami roz­kładającymi się płasko na owocu. Zagłębienie kielichowe płytkie, czasem o lekko pomarszczonych brzegach. Miąższ zielonkawokre-mowy, luźny, gruboziarnisty, koło komór nasiennych kamieni­sty, słodkowinny, aromatyczny, korzenny, smaczny. Gniazdo na­sienne duże, umieszczone w środku. Komory zamknięte. Nasiona nieliczne. Dobrze wykształcone nasiona są średniej wielkości lub duże, wydłużone, ostro zakończone. Dużo nasion źle wykształ­conych. Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają w końcu sierpnia lub na po- Dojrzewanie czątku września, najczęściej w parę dni po owocach Faworytki, owocu Przetrzymane mogą być bardzo krótko, gdyż szybko miękną
1 ulęgają się od środka. Niezupełnie dojrzałe dobrze znoszą trans­port.
Ze względu na dużą wytrzymałość na mróz nadaje się do sadów Przydatność towarowych i przydomowych w rejonach o ostrzejszym klimacie, odmiany gdzie sadzona na glebach głębokich i żyznych owocuje bardzo dobrze. W rejonach bardziej sprzyjających uprawie gruszy nie jest ceniona ze względu na wczesne dojrzewanie i szybkie przej­rzewanie drobnych, mało atrakcyjnych owoców.