ŻeleźniakRos. — Krasno je Aj zera; czes. — Jeptiska; fr. — Eiser Rouge; niem. — Roter Eiserapfel
Odmiana stara, pochodzenia niemieckiego. W NRD szeroko roz­powszechniona, u nas jeszcze spotykana w starych sadach. Drzewo rośnie silnie. Koronę tworzy dużą, płaską, szeroką. Drzewo Kwitnie późno. W okres owocowania wchodzi późno. Owocuje na ogół przemiennie, umiarkowanie. Niezbyt wytrzymałe na mróz. Mało wymagające co do klimatu. Najlepiej rośnie na gle­bie cięższej, na glebach zbyt suchych owoce silnie ulegają gorz­kiej plamistości podskórnej.
Owoce średniej wielkości lub duże, kulistostożkowate, nieco ja- Owoc jowate, najszersze przy szypułce, nieco spłaszczone, często nie-równobokie, żebrowane, dość wyrównanej wielkości i kształtu. Skórka gruba, gładka, po obtarciu błyszcząca, lekko pachnąca, żółtozielona, z rumieńcem bardzo silnym, ciemnokarminowym o brązowym odcieniu, rozmytym, miejscami smugowanym lub paskowanym. Nalot silny, niebieskawy. Przetchlinki liczne, duże, rdzawe lub żółtawe. Szypułka średniej długości, zwykle wysta­jąca ponad zagłębienie, średniej grubości. Zagłębienie szypułko-we dość szerokie. Kielich średniej wielkości, zamknięty. Zagłę­bienie kielichowe płytkie, wąskie. Miąższ żółtozielonkawy lub białawożółty, ścisły, dość kruchy, średnio ziarnisty, kwaskowo-słodkawy, trochę korzenny, niezbyt smaczny.
Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają w drugiej połowie paździer- Dojrzewanie nika, dojrzałość spożywczą — w grudniu, styczniu. Przechowują owocu się długo w przechowalni, nie marszcząc się, lecz ulegają bru­natnej zgniliźnie. Dobrze znoszą transport, nawet mocno obite nie gniją.
Owoce należy zaliczyć do grupy stołowych i używanych na prze- Przydatność twory. Ze względu na późne wchodzenie w okres owocowania, odmiany nieregularne owocowanie i niezbyt smaczne owoce odmiana ta nie jest zalecana ani *do sadów towarowych, ani przydomowych.