ZorzaRos. — Zori
Odmiana rosyjska. Bliższe dane o pochodzeniu tej odmiany nie są znane. W bardzo małych ilościach spotykana w różnych kra­jach.
Drzewo rośnie bardzo silnie. Tworzy koronę kulistą, o gałęziach rozłożystych, częściowo zwieszających się. Kwitnie średnio wcze­śnie. W okres owocowania wchodzi późno. Owocuje nieregular­nie, niezbyt obficie. Wytrzymałe na mróz, ale w niektórych la­tach opanowywane przez parch. Wymaga gleb żyznych, umiar­kowanie wilgotnych, klimatu raczej cieplejszego, gdyż w zimnych rejonach owoce są niesmaczne.
Owoce dość duże lub bardzo duże, często olbrzymie, niewyrów-nane, kuliste, nieco spłaszczone, ścięte, z pięcioma bardzo dużymi żebrami, między którymi występują mniejsze. Skórka owocu dojrzewającego bardzo tłusta w dotyku. Barwa zasadnicza cytry-nowożółta, miejscami z pomarańczowym odcieniem. Rumieniec karminowy, rozmyty, z cienkimi i krótkimi paskami. Szypułka dość gruba, średniej długości. Zagłębienie szypułkowe średniej szerokości i głębokości. Kielich duży, półotwarty. Zagłębienie kielichowe szerokie, płytkie. Miąższ białawożółty, niekiedy z różo­wym odcieniem, początkowo twardy, później miękki, kruchy, kwaskowosłodkawy, smaczny, aromatyczny.
Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają w drugiej połowie września, dojrzałość spożywczą — w grudniu i styczniu. Owoce przecho-

wują się bardzo dobrze do marca. Transport znoszą niezbyt dobrze.
Odmiana szczepiona na podkładkach karłowych, na których daje Przydatność olbrzymie, nawet półkilogramowe, owoce, może być zalecana do odmiai,y ogrodów działkowych.