James Grieve



Odmiana pochodzenia angielskiego, wyhodowana w Szkocji przez J. Grieve'a z nasion siewki Potta (Pott's Seedling) i wprowadzo- na do produkcji około 1890 r. Dość powszechnie uprawiana w Europie jako odmiana letnia. Na całym prawie terenie Polski (z wyjątkiem woj. północno-wschodnich) należy do doboru, ale szczególnie w rejonach cieplejszych.
Drzewo rośnie niezbyt silnie, tworzy koronę niedużą, kulistą. Kwitnie w środkowym okresie. Odmiana w minimalnym procen­cie samopłodna. Zapylacze: Koksa Pomarańczowa, Jonatan, Gol­den Delicious, Mcintosh. W okres owocowania wchodzi dość* wcze­śnie (4—5 rok), owocuje co roku i obficie, ale tylko na młodszych przyrostach (2—4-letnich). Doskonale udaje się na glebach piasz-czysto-gliniastych i lessowych. Na mróz jest dość wytrzymałe (bardziej niż Jonatan, Landsberska czy Idared), odporne na mącz-niak i prawie nie ulega porażeniu przez parch. Owoce duże lub średniej wielkości, dość wyrównane, stożkowa-tokuliste. Skórka średniej grubości, gładka, zielonkawożółta, z du­żym, czerwonoróżowym rumieńcem i z purpurowymi, nieregu­larnymi smużkami. Przetchlinki białawe. Szypułka najczęściej dość długa. Zagłębienie szypułkowe szerokie, średnio głębokie. Zagłębienie kielichowe miseczkowate, nieznacznie żebrowane, zie­lonkawe, z dość dużym kielichem zamkniętym lub półotwartym,
0 wyciągniętych, ostro zakończonych działkach. Gniazdo nasien­ne poprzecznie owalne, komory nasienne nieco otwarte, nasiona liczne, średniej wielkości, z wydłużonym wierzchołkiem. Miąższ kremowy, kruchy, soczysty, kwaskowatosłodki, o nieco korzen­nym, bardzo smacznym i delikatnym aromacie.
Dojrzałość zbiorczą osiągają w końcu sierpnia. W dobrej prze­chowalni lub chłodni można je przetrzymać do końca września. Owoce wybitnie deserowe, doskonałe także na soki pitne. Do dłuższego transportu nie nadają się (tabl. 2,1).
Cennymi zaletami tej odmiany są duża plenność i coroczne owo­cowanie oraz dostateczna odporność na choroby, wyrównanie owoców i ich smak, do wad należy zaliczyć niedostateczną wy­trzymałość na mróz w Rejonach chłodniejszych. James Grieve
1 jego mutanty (Red James Grieve, Lired, Neumann Red James) mogą być zalecane do uprawy na większą skalę w rejonach cieplejszych, bliżej dużych ośrodków zbytu oraz do ogrodów przy­domowych i działkowych.