StarkingDrzewo rośnie dość silnie. Tworzy koronę kulistą. Pierwsze ko- Drzewo nary wyrastają pod kątem ostrym, toteż łatwo się odłamują. Ga­łęzie są pokryte licznymi buławkami i pędami bukietowymi. Kwitnie późno, jednocześnie z odmianą Golden Delicious, która uważana jest za najlepszego zapylacza. Dobrymi zapylaczami są również Jonatan, Fantazja oraz Wealthy. W okres owocowania wchodzi dość późno (w 7—8 roku), owocuje obficie i corocznie. Zawiązki należy bezwzględnie przerzedzać ręcznie. Młode drzewa i pączki kwiatowe są wrażliwe na mróz, starsze znacznie mniej. Drzewa rosnące na glebach ciężkich i w rejonie nadmorskim są bardzo silnie uszkadzane przez raka. Znoszą dobrze suszę, ale wymagają rejonów z długim okresem wegetacyjnym, ciepłego stanowiska i żyznej gleby.
Owoce duże lub średniej wielkości, stożkowate, z wyraźnymi °woc 5 żebrami, rozpoczynającymi się przy zagłębieniu kielichowym i ginącymi w środkowej części owocu. Skórka gruba, mocna, gładka, jasnożółta, prawie całkowicie pokryta intensywnym ru­mieńcem z ciemnokarminowymi i fioletowymi, grubymi prążka­mi smużkami. Nalot woskowy wyraźny, matowy. W odróżnieniu od Starkinga na owocach Red King Delicious smużki mają od­cień brązowy, natomiast owoce Richared Delicious mają rumie­niec rozmyty w kolorze krwistoczerwonym z odcieniem lekko fioletowym. Przetchlinki liczne, drobne, jasnożółte, nieraz szare. Owoce zdjęte za wcześnie mają rumieniec o odcieniu brązowym i nie zmieniają zasadniczego zielonawego zabarwienia skórki. Szypułka długa lub średniej długości, w zagłębieniu średniej głę­bokości, szerokim, często ordzawionym. Kielich zamknięty, rza­dziej półotwarty, z długimi działkami. Zagłębienie kielichowe głębokie, dość wąskie, szeroko karbowane. Miąższ ścisły, jędrny, zielonkawokremowy, soczysty, słodki, aromatyczny, z bananowo--melonowym posmakiem. Owoce za wcześnie zdjęte lub ze sta­nowisk zimnych' mają zawsze gorzkawy posmak, a drobne są wy­raźnie gorzkie i wodniste. Gniazdo nasienne małe. Część nasion źle wykształcona. Oś otwarta umożliwia przenikanie zarodników grzybów do gniazda inasiermego (tabl. 14, 1).
Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają w połowie października. Bar- Dojrzewanie dzo duże owoce nadają się do konsumpcji już w listopadzie i czę- owocu sto pod koniec grudnia ulegają rozpadowi wewnętrznemu. Inne przechowują się do maja. Bywają uszkadzane przez gorzką pla­mistość podskórną, a w niektórych latach przez szklistość miąż­szu. Przechowywane w nieodpowiednich warunkach więdną i skórka nabiera matowego, szarego odcienia. Jedna z odmian najodpowiedniejszych do przechowywania w chłodniach.
Starkinga (i inne sporty Red Delicious) należy zaliczyć do bardzo Przydatność cennych, ale dość trudnych do uprawy odmian, gdyż wymaga ° nuaiiy umiejętnego cięda i formowania. Powinien być szczepiony na prze­wodniej Hibernal, gdyż Antonówka zwiększa stopień porażenia przez raka. Dobrze rośnie na podkładce M 7, a jeszcze lepiej na MM 106. Odmiana cenna na eksport, doskonała do długotrwa­łego przechowywania w chłodniach. Może być uprawiana tylko w sadach, w których stosuje się prawidłowe metody produkcji.