Grupa Red DeliciousDelicious, odmiana nieznanego pochodzenia rozpowszechniana od 1896 r. przez Stark Bros — przedsiębiorstwo szkółkarskie w USA, zdobyła sobie na początku bieżącego stulecia znaczną popularność w północno-wschodnich stanach tego kraju. W roku 1924 na drzewie odmiany Delicious znaleziono gałązkę z owocami różniącymi się pięknym rumieńcem od słabo zabarwio­nych pozostałych. W roku 1926 firma Stark Bros wprowadziła tego mu­tanta do produkcji pod nazwą Star king Delicious. W tym samym czasie znaleziono inny sport, którego owoce miały intensywniejszy, ciemniejszy i bardziej rozmyty rumieniec, odmienny od częściowo paskowanego ru­mieńca Starkinga. Sport ten otrzymał nazwę Richared Delicious. Praktycz­nie biorąc, oba te sporty zdecydowały o masowej uprawie w USA grupy Red Delicious. Wyjaśnić trzeba, że w USA wszystkie sporty odmiany Deli­cious o intensywnym czerwonym rumieńcu noszą wspólną nazwę Red De­licious. Po roku 1926 powstały następujące wartościowe sporty: