SpartanOdmiana kanadyjska, otrzymana ze skrzyżowania odmian Mcin­tosh i Yellow Newtown w British Columbia, gdzie w roku 1936 została zalecona do prób. Obecnie już szeroko znana. W Polsce zalecana do sadów towarowych.
Drzewo rośnie silnie, początkowo tworzy koronę wyniosłą, dość gęstą, później kulistą, o gałęziach dość grubych i sztywnych.

Kwitnie średnio wcześnie. Dobrymi zapylaczami są: Fantazja, Jonatan, Bankroft i Delicious. W okres owocowania wchodzi bardzo wcześnie (w 3—4 roku po posadzeniu), owocuje bardzo obficie, w dobrych warunkach corocznie. Przy zbyt obfitym owo­cowaniu przerzedzanie zawiązków jest konieczne, w przeciwnym wypadku owoce są zbyt drobne. Na mróz dostatecznie wytrzy­małe, na parch średnio wrażliwe.
Owoce średniej wielkości, często drobne, kulistostożkowate lub kuliste, nieco spłaszczone, lekko żebrowane, regularne. Skórka gładka, błyszcząca, prawie całkowicie pokryta ciemnoczerwonym, zwykle rozmytym rumieńcem. Przetchlinki drobne, szarożółte lub żółte, z rzadka rozrzucone, bardziej wyraźne na stronie ja­śniejszej rumieńca. Skórka pokryta silnym, jasnoniebieskim na­lotem. Szypułka średniej długości lub długa, cienka, wystająca ponad zagłębienie. Zagłębienie szypułkowe średnio głębokie i sze­rokie, czasem zielonkawoszare. Kielich bardzo mały, zamknięty. Zagłębienie kielichowe średnio głębokie, średnio szerokie, niere­gularnie żebrowane. Miąższ zielonkawobiały, kwaskowosłodki, średnio ziarnisty, aromatyczny. Gniazdo nasienne dość duże, ko­mory półotwarte, nasiona drobne, kanciaste, ostro zakończone (taibl. 8, 2).
Owoce osiągają dojrzałość zbiorczą w połowie lub w końcu wrze­śnia, przed zbiorem nie opadają. Do spożycia nadają się od grud­nia. W przechowalni przechowują się do stycznia, zwykle dwa tygodnie dłużej niż owoce odmiany Mclntosh. Owoce duże przej­rzewają bardzo szybko i często muszą być sprzedane już w listo­padzie.
Odmiana deserowa, o smaku jednak nie tak wykwintnym jak Mclntosh. Ze względu na wczesne i obfite owocowanie, a także wytrzymałość na mróz, zalecana jest obecnie do sadów towaro­wych oraz małych ogródków.