Reneta BlenheimskaRos. — Rieniet Zołotoj Blengiejmskij; ang. — Blenheim Orange; czes. — Blenheimska reneta; fr. — Reinette de Blenheim; niem. — Blenheimer Goldrenette
Odmiana pochodzenia angielskiego. Rozpowszechniona głównie w Europie Środkowej i w Anglii. W Polsce usunięta dawno z do­boru, ale do dziś wiele drzew tej odmiany spotyka się na Pod­karpaciu.
Drzewo Drzewo rośnie silnie. Tworzy bardzo dużą, rozłożystą, kulistą,
nieco spłaszczoną koronę. W okres owocowania wchodzi późno, owocuje umiarkowanie, przeważnie corocznie. Na mróz niezbyt wytrzymałe, na parch i mączniak odporne. W niektórych latach owoce ulegają gorzkiej plamistości podskórnej. Na glebach su­chych lub zimnych owocuje nadzwyczaj słabo.
Owoc Owoce średniej wielkości lub duże, kuliste, nieco spłaszczone,
wyrównane. Skórka gładka lub nieco szorstka, sucha, złotożółta z lekkim rumieńcem rozmyto paskowanym. Prążki krótkie, gru­be, matowe, czerwone, często nadające rumieńcowi brązowopo-marańczowy odcień. Przetchlinki wyraźne, różnej wielkości, oto­czone rdzawymi pierścieniami. Szypułka średniej długości lub krótka, dość gruba, lekko skrzywiona. Zagłębienie szypułkowe głębokie, średniej szerokości, lekko ordzawione. Kielich duży, otwarty. Działki u nasady zielone, szerokie, średniej długości, nieco zaostrzone. Zagłębienie kielichowe bardzo płytkie, o brze- gach nieco karbowanych. Miąższ delikatny, średnio ścisły, biało-
kremowy, średnio soczysty, winny. Gniazdo nasienne średniej wielkości, komory półotwarte lub zamknięte, nasiona źle wy­kształcone, nieliczne dobrze wykształcone — duże, wydłużone, spłaszczone.
Owoce osiągają dojrzałość zbiorczą na początku października, konsumpcyjną — w grudniu. Przed zbiorem opadają. Przecho­wują się do końca lutego. Owoce większe szybko przejrzewają. Do konsumpcji nadają się w grudniu. Transport znoszą dobrze. Odmiana stołowa. Ze względu na duże wymagania co do gleby i stanowiska oraz średnią plenność nie zalecana do uprawy to­warowej.