Reneta Baumana



Ros. — Rieniet Baumana; ang. — Baumann's Reinette; czes. — Bauman­nova reneta; fr. — Reinette Baumann; niem. — Baumanns Rote Winter --Renette
Odmiana 'belgijska, otrzymana w ubiegłym stuleciu przez Van Monsa. Ceniona w NRD i Czechosłowacji. U nas spotykana tylko w starych sadach.
Drzewo rośnie umiarkowanie. Tworzy koronę odwrotnie stożko­watą. Kwitnie wcześnie. W okres owocowania wchodzi wcześnie, owocuje obficie, ale przemiennie. Na mróz w naszych warunkach wrażliwe. Na choroby średnio odporne.
Owoce średniej wielkości, wyrównane, kuliste, wyraźnie spłasz­czone przy kielichu i zagłębieniu szypułkowym. Skórka dość gru­ba, jasnozielona, po dojrzeniu żółtawa, pokryta silnym, purpuro-woczerwonym rumieńcem. Przetchlinki liczne, rdzawe lub żółte. Szypułka krótka. Zagłębienie szypułkowe średnio głębokie, ordza­wione. Kielich zamknięty lub półotwarty. Zagłębienie kielichowe płytkie, otoczone płytkimi fałdkami. Miąższ żółtawobiały, winny, smaczny. Nasiona liczne, duże, szerokie lub wydłużone, ostro za­kończone.
Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają w końcu października, spo­żywczą — na początku stycznia; przechowują się dobrze do koń­ca lutego. Transport znoszą bardzo dobrze.
Z powodu niewytrzymałości na mróz Reneta Baumana nie może być zalecana do uprawy.