InflanckaRos. — Biełyj Naliw Pribałtijskij, Papirowka, Alebastrowoje; czes. — Prusvitne żlute; ang. — Yellow Transparent; niem. — Weisser Klarapfel; fr. — Transparente Jaune
Odmiana pochodzi z krajów nadbałtyckich. Znana jest w wielu krajach i mimo konkurencji różnych odmian wczesnych nadal nie traci swej popularności. W Polsce uprawiana jest na terenie całego kraju. W woj. centralnych jednocześnie dojrzewają owoce odmiany Ohm Paul, o znacznie większych owocach podobnych do Inflanckiej, ale niesmacznych.
Drzewo początkowo rośnie silnie, osiąga jednak średnie rozmiary. Drzewo Korona młodych drzew jest wyniosła i nadmiernie zagęszczona, ponieważ część konarów wyrasta pod kątem ostrym. Starsza ko­rona przybiera kształt szerokostożkowaty, z dużą liczibą gałęzi widłowato rozgałęzionych. Kwitnie średnio wcześnie. Zapylacze: Antonówka Zwykła, Boiken, Kronselska, Koksa Pomarańczowa i Landsberska. W okres owocowania Inflancka wchodzi bardzo wcześnie (3—4 rok). W pierwszych latach wydaje owoce dorodne, w miarę starzenia się drzew nadmiernie jednak drobniejące wskutek przemiennego owocowania. Osadza zawiązki po 2—3 i bezwzględnie wymaga ich przerzedzania. Na mróz jest wytrzy­małe, na parch dość odporne. Na terenach wilgotnych lub na glebach ciężkich, zwięzłych młode drzewa ulegają zgorzelom kory i rakowi. Inflancka jest dobrą przewodnią na glebach lekkich, szczególnie dla odmiany Mcintosh.
Owoce średniej wielkości lub małe, o kształcie zmiennym, naj- Owoc
częściej stożkowate, lekko żebrowane, z jednym żebrem silniej
wykształconym i przechodzącym w postaci kantu przez cały owoc.
Skórka gładka, cienka, sucha, jasno-zielonawo-żółta, w miarę doj-
rzewania bielejąca, pokryta białawym nalotem. Drobne owoce nie
zmieniają zielonawego zabarwienia. Juczne przetchlinki mają
ordzawione, zielonawożółte kropki pośrodku. Szypułka cienka,
długa lub bardzo długa, często wygięta. Zagłębienie szypułkowe
wąskolejkowate, zielone. Kielich średniej wielkości, zamknięty
lub otwarty. Zagłębienie kielichowe szerokie, dość płytkie. Miąższ
zielonkawobiały, bardzo delikatny, soczysty, aromatyczny, kwaś-
kowaty, smaczny. Gniazdo nasienne duże, niesymetryczne, komo-
ry otwarte, nasiona charakterystycznie krótkie, liczne (tabl. 1, 2).
Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają od połowy lipca do początku Dojrzewanie
sierpnia. Nie nadają się do przechowania. owocu
Ze względu na niedobór wczesnych jabłek przydatność Inflan- Przydatność ckiej jest wciąż duża. Duże owoce tej odmiany są poszukiwane odmiany i osiągają dobre ceny. Inflancką można zalecać do sadów wszel­kiego rodzaju. Drzewa muszą być jednak silnie cięte i obficie na­wożone, a zawiązki chemicznie i ręcznie przerzedzane, gdyż owo­ce drobne są zielone, kwaśne i wodniste.