Piękna z BarnakuAng. — Barnack Beauty; czes. — Barnacke jabłko
Odmiana pochodzenia angielskiego, otrzymana w drugiej połowie XIX w. z siewu w ogrodzie Mr. Charles we wsi Barnack w po­bliżu Stamfordu.
Drzewo Drzewo rośnie silnie, tworzy wyniosłą, umiarkowanie rozłożystą koronę z długimi i cienkimi rozgałęzieniami konarów. Kwitnie średnio wcześnie. W okres owocowania wchodzi na ogół wcze­śnie, około 5 roku po posadzeniu, i owocuje co drugi rok, bardzo obficie. Na mróz niezupełnie wytrzymałe, natomiast chorobom prawie nie ulega. Najlepiej rośnie i owocuje na glebach piaszczy-sto-gliniastych, przepuszczalnych, na stanowiskach ciepłych 90 i przewiewnych.

Owoce średniej wielkości, owalne, o regularnej budowie. Skórka zielono- lub złotożółta, z jasnym, rozmytym lub lekko paskowa­nym, matowym, ceglastokarminowym rumieńcem. Szypułka średnio długa, nie wystaje poza zagłębienie. Zagłębienie szypuł-kowe wąskie, delikatnie, promieniście, cynamonowe ordzawione. Kielich duży, otwarty lub półotwarty, w zagłębieniu płytkim, nieraz z drobnym ordzawieniem. Miąższ żółtawy, ścisły, drobno­ziarnisty, soczysty, przyjemnie winkowatosłodki, smaczny. Gnia­zdo nasienne duże, komory zamknięte, nasiona liczne, płaskie, wydłużone, drobne lub średniej wielkości.
Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają w pierwszej połowie paździer­nika. Przed zbiorem nie opadają, zwłaszcza na glebie dostatecz­nie wilgotnej. Można je przetrzymać do marca włącznie; nie ule­gają żadnym chorobom fizjologicznym. Transport znoszą bardzo dobrze.
Odmiana może być cenna dla sadów towarowych, zwłaszcza w re­jonach cieplejszych. Nadaje się także do ogrodów działkowych i sadów przydomowych, zwłaszcza szczepiona na podkładkach karłowych i półkarłowych.