Pepina LinneuszaRos. — Belflor żołtyj; ang. — Yellow Bellflower; czes. — Krasokvet żluty; fr. — Bellefleur jaune; niem. — Gelber Bellefleur
Odmiana pochodzi z USA i na początku bieżącego stulecia roz­powszechniona we wschodniej części USA, ale obecnie już nie uprawiana. W Europie znana, lecz również coraz rzadziej spoty­kana, gdyż jest wypierana przez cenniejsze odmiany. Drzewo rośnie silnie. Tworzy koronę rozłożystą, silnie rozgałę­zioną, o lekko zwisających pędach. Kwitnie średnio wcześnie. W okres owocowania wchodzi wcześnie, owocuje obficie, ale nie­regularnie. Na mróz niedostatecznie wytrzymałe, na parch dość odporne. Wymaga gleby bardzo żyznej i ciepłego stanowiska. Owoce średniej wielkości lub duże, jajowatostożkowate, żebrowa­ne. Skórka gładka, jasna, sucha,.cytrynowożółta lub biaława, czę­sto ze słabym, brązowoczerwonym, rozmytym rumieńcem. Prze-88 tchlinki duże, szerobrunatne, nieraz białe lub rdzawe, liczne, naj-

większe przy szypułce. Szypułka średniej długości lub długa. Za­głębienie szypułkowe głębokie, słabo promieniście ordzawione. Kielich średniej wielkości, zamknięty lub półotwarty. Zagłębienie kielichowe dość głębokie, pofałdowane. Miąższ żółtawy, średnio ścisły, kruchy, delikatny, drobnoziarnisty, soczysty, aromatyczny, o smaku gruszki.
Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają w październiku, konsumipcyj- Dojrzewanie
ną w grudniu; można je przechować do marca* Ulegają gorzkiej owocu
plamistości podskórnej i są łatwo uszkadzane mechanicznie.
Jest to cenna odmiana amatorska, ale smaczne są tylko duże Przydatność
owoce. Powinna być szczepiona na podkładkach karłowych.