MelroseOdmiana amerykańska, otrzymana na Stacji Doświadczalnej w Wooster, w stanie Ohio, ze skrzyżowania odmian Jonatan i De­licious. Wprowadzona do uprawy w 1944 r.
Drzewo rośnie silnie. Tworzy koronę początkowo wyniosłą, póź­niej szerokorozłożystą, kulistą. Kwitnie późno. W okres owoco­wania wchodzi średnio wcześnie, owocuje corocznie, na ogół umiarkowanie. Na mróz niezupełnie odporne, na parch — po­dobnie jak Jonatan — mało podatne, na mączniak średnio wra­żliwe.
Owoce średniej wielkości lub duże, kuliste lub nieco stożkowate, Owoc podobne do owoców Jonatana. Skórka gładka, gruba, lekko błysz­cząca, prawie całkowicie pokryta rozmytym, ciemnym, pomarań-czowoczerwonym rumieńcem. Drobne prążki występują tylko na stronie zacienionej owocu. Przetchlinki liczne, duże, żółtoszare lub zielonkawoszare. Szypułka długości około 1,5 cm, średniej grubości. Zagłębienie szypułkowe szerokie, dość głębokie, bez ordzawienia. Kielich średniej wielkości, zamknięty lub półotwar­ty. Działki kielicha ostro zakończone, odgięte na zewnątrz. Za­głębienie kielichowe szerokie, niezbyt głębokie, silnie pofałdo­wane, z pięcioma grubymi żebrami przechodzącymi na owoc. Miąższ białokremowy, ścisły, soczysty, lekko aromatyczny, smacz­ny. Gniazdo nasienne średniej wielkości, komory półotwarte, na­siona średniej wielkości lub małe, grube, pękate.
Owoce należy zbierać w drugiej połowie października. W prze- Dojrzewanie chowalni przetrzymują się do marca, w chłodni, w temperaturze owocu 0—1 °C, kilka tygodni dłużej.
Jest to późnozimowa odmiana stołowa. Zasługuje na uwagę, po- Przydatność nieważ pięknością owoców i długością przechowywania przewyż- odmiany sza odmiany Bankroft i Jonatan. Szczepiona na podkładkach sła­bo rosnących nadaje się do wszystkich typów sadów; na silnie rosnących owocuje niezbyt obficie.