MacounOdmiana amerykańska, otrzymana w 1923 r. ze skrzyżowania odmian Mclntosh i Jersey Black. Hodowca zamierzał uzyskać od­mianę o cechach odmiany Mclntosh, ale znacznie później dojrze­wającą. Celu nie osiągnął, gdyż Macoun dojrzewa prawie w tym samym czasie co Mclntosh. Odmiana znana w USA i Kanadzie, lecz nie odgrywająca tam żadnej roli w produkcji jabłek. Drzewo rośnie silnie. Tworzy koronę kulistą, średnio zagęszczoną, złożoną ze sztywnych, mocnych gałęzi, silnie zrośniętych z pniem i pokrytych na całej długości licznymi krótkopędami. Kwitnie średnio wcześnie. Kwiaty i pączki wytrzymałe na przymrozki. Jako zapylacze wymieniane są: Mclntosh, Cortland, Wealthy, Kronselska i Spartan. W okres owocowania wchodzi dość wcze­śnie (5—7 rok). Owocuje bardzo obficie, najczęściej przemiennie. Wytrzymałe na mróz i suszę. Podatne na parch. Wymaga gleb żyznych.
Owoce średniej wielkości, na ogół wyrównane, kulistostożkowa-te, nieco spłaszczone, z zaznaczonymi żebrami, ciężkie. Skórka średniej grubości, ciemnokarminowa z fioletowym odcieniem, w całości pokryta silnym woskowym nalotem. Szypułka średniej grubości, średniej długości, lekko wystaje ponad brzegi zagłębie­nia, które jest średnio głębokie i wąskie. Kielich zamknięty. Za­głębienie kielichowe miseczkowate, o brzegach pofałdowanych, zielonkawoszare. Miąższ biały z bardzo lekkim odcieniem zielon­kawym, nieraz pod skórką zaróżowiony, jędrny, kruchy, soczy­sty, o przyjemnym, słodkim, nieco winnym smaku, aromatycz­ny (tabl. 11, 2).
Owoce trzeba zbierać pod koniec września; są bardzo skłonne do przedwczesnego opadania. Dojrzałość spożywczą osiągają w listo­padzie, przechować je można do stycznia, ale podatne są na roz­pad wewnętrzny. Transport znoszą dobrze.
Odmiana raczej amatorska, ze względu na przemienne owocowa­nie nie zalecana do sadów towarowych. Pożądane jest ogranicze­nie zbyt silnego wzrostu drzew przez szczepienie na odpowiednich podkładkach.