Krótkonóżka KrólewskaRos. — Korolewskaja Korotkonożka; ang. — Court Pendu; czes. — Krätko-stopka krälovskä; fr. — Court Pendu Rouge; niem. — Königlicher Kurzstiel
Jest to stara, szeroko rozpowszechniona w Europie odmiana,
przypuszczalnie pochodząca z Holandii lub Włoch.
Drzewo Drze wo rośnie średnio silnie lub nawet słabo i tworzy koronę
kulistą albo kulistą spłaszczoną. Kwitnie bardzo późno, toteż nie 82 jest narażone na przymrozki. W okres owocowania wchodzi dość
wcześnie (5—7 rok). Owocuje obficie, ale uporczywie co drugi rok. Na mróz jest na ogół wytrzymałe. Na parch prawie zupeł­nie odporne, czasem młode pędy są porażone przez mączniak. Wymaga gleb żyznych, ciepłych, dostatecznie wilgotnych oraz stanowiska zacisznego. Na glebach lżejszych i stanowiskach otwartych owoce łatwo opadają.
Owoce średniej wielkości, czasem małe, wyraźnie spłaszczone, Owoc o regularnej budowie, bardzo wyrównane. Skórka nieco szorstka, szarozielona, potem złotożółta, od strony nasłonecznionej prawie zawsze pokryta ciemnoczerwonym, marmurkowym rumieńcem. Żółtoszare, delikatne órdzawienie występuje głównie na rumień­cu, ale także koło kielicha i w zagłębieniu szypułkowym. Szy-pułka bardzo krótka, dość gruba. Zagłębienie szypułkowe średnio głębokie, dość szerokie. Kielich mały, zamknięty. Zagłębienie kie­lichowe wąskie, płytkie. Miąższ żółtawobiały, delikatny, drobno­ziarnisty, winny, smaczny.
Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają w pierwszej połowie paździer- Dojrzewanie nika, spożywczą w styczniu. Przechowują się do końca marca. owocu W przechowalni wymagają dużej wilgotności powietrza, w prze­ciwnym razie marszczą się i więdną. Transport znoszą bardzo dobrze.
Owoce stołowe, nadają się także na przetwory, głównie na susz, Przydatność wina i soki owocowe. Odmiana ta szczepiona na podkładkach odmiany karłowych może być sadzona w ogrodach przydomowych i dział­kowych. Do sadów towarowych nie zalecana.