Kandil SinapStara odmiana rosyjska, uprawiana na południu Ukrainy i na Krymie. U nas występowała w Sandomierskiem. Dziś nie ma żadnego znaczenia w sadownictwie intensywnym.
Drzewo Drzewo o silnym wzroście i charakterystycznym kolumnowym
pokroju średnio zagęszczonej korony. Kwitnie późno. W okres owocowania wchodzi bardzo późno i owocuje co drugi rok, choć obficie. Na mróz średnio wytrzymałe, odporne na mączniak, dość silnie ulega parchowi.
Owoc Owoce średniej wielkości lufo duże, cylindryczne, z charaktery-
stycznym przewężeniem. Skórka mocna, gładka, słomkowa, z de­likatnym rumieńcem. Szypułka dość długa, w płytkim zagłębie­niu. Kielich mały, zamknięty. Miąższ biały, jędrny, delikatny, soczysty, winnosłodki, smaczny.
Dojrzewanie Owoce należy zbierać w drugiej połowie września. Przechowują
owocu iCjQ marca 2ie znoszą transport.
Przydatność Ze względu na późne owocowanie, małą przydatność do transpor­tu i niedostateczną wytrzymałość na mróz odmiana ta nie nadaje się do uprawy w naszych warunkach.