GrochówkaRos. — Bobowo je; czes. Strymka; fr. — Gros-Bohn; niem. — Grosser Rheinischer Bohnapfel
Pochodzi z Nadrenii, gdzie już w drugiej połowie XIX w. była znana i uprawiana. U nas dawniej rozpowszechniona i przez wie­le lat zalecana do uprawy, obecnie nie jest sadzona. Drzewo rośnie silnie. Tworzy koronę wysoką, stożkowatą, później Drzewo szerokorozłożystą, o gałęziach licznych, grubych. Kwitnie dość późno, kwiaty są wytrzymałe na przymrozki i słoty. Dobrymi za-pylaczami są: Królowa Renet, Ontario, Inflancka, Reneta Anana­sowa i Reneta Baumana. Grochówka należy, podobnie jak Boskoop i Cesarz Wilhelm, do triploidów i jest złym zapylaczem. W okres owocowania wchodzi późno (najczęściej w 10—12 roku). Owocuje bardzo obficie, ale przemiennie, dlatego wymaga przerzedzania zawiązków owocowych, w przeciwnym razie owoce są zbyt drob­ne. Na mróz dość wytrzymałe i bardzo długowieczne. Parch po­raża niekiedy liście, prawie nigdy owoce. Wymaga gldby dość ciepłej, głęboko przepuszczalnej, gliniasto-piaszczystej, umiarko­wanie wilgotnej, nie udaje się na glebach suchych i piaszczy­stych, gdzie owoce drobnieją.
Owoce średniej wielkości lub małe, kulistojajowate lub stożko- Owoc watojajowate, mniej lub więcej wydłużone, na ogół wyrównane co do wielkości i kształtu. Skórka gładka, matowa, zielonkawo-żółta z odcieniem szarym, z lekkim marmurkowym, różowawo-czerwonym, prążkowanym rumieńcem, cała usiana dużymi i dość licznymi, szczególnie przy kielichu, szarymi przetchlinkami. Szy-pułka krótka, gruba. Zagłębienie szypułkowe płytkie, wąskie. Kielich zamknięty lub półotwarty. Zagłębienie kielichowe płytkie, dość szerokie, o brzegach nieznacznie pofałdowanych. Miąższ zie-lonkawobiały, w okresie dojrzewania z odcieniem żółtawym, ści­sły, początkowo cierpki i kwaśny, potem soczysty, prawie słodki, słabo aromatyczny, średniej jakości. Gniazdo nasienne dość duże, komory zamknięte, nasiona długie, często źle wykształcone, ostro zakończone (tabl. 16, 2).
Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają w drugiej połowie paździer- Dojrzewanie nika. Przed zbiorem na ogół nie opadają. Dojrzałość konsumpcyj- owocu ną osiągają w końcu stycznia i można je przetrzymać w przecho­walni do połowy czerwca z bardzo małymi stratami. Przy słabym przewietrzaniu pomieszczenia owoce porażane są przez oparze-liznę powierzchniową. Transport znoszą bardzo dobrze.
Owoce znajdują zastosowanie jako stołowe, ponadto niezłe są na Przydatność przetwory, głównie wino, moszcz, susz i kompoty. Grochówka odmiany spotykana jest obecnie tylko w starych sadach. W sadach przy­domowych i ogrodach działkowych niezbyt ceniona ze względu na silny wzrost i mierny smak owoców.