Golden DeliciousOdmiana amerykańska, ceniona na całym świecie, szczególnie w cieplejszych rejonach. Uprawiana na szeroką skalę we Francji, Włoszech i RFN. W Polsce wchodzi dopiero do uprawy. Drzewo rośnie średnio silnie, po wejściu w okres owocowania wyraźnie słabiej. Tworzy koronę kulistą, silnie rozgałęzioną. Pędy jednoroczne są cienkie, zakończone najczęściej pąkiem kwiatowym. Po owocowaniu młode gałązki zwisają. W okres owo­cowania wchodzi wcześnie, owocuje nadzwyczaj obficie, przy do­brym pielęgnowaniu corocznie. Na mróz wrażliwe, na choroby, szczególnie na parch, dość odporne. Wymaga najcieplejszych sta­nowisk i dobrej gleby.
Owoce średniej wielkości, przy obfitym owocowaniu małe, na ogół wyrównane, kulistostożkowate, lekko żebrowane. Skórka nieco błyszcząca, zielonkawa lub żółta, niekiedy z bardzo słabym, pomarańczowoczerwonym rumieńcem, z delikatnymi, drobnymi prążkami. Często z powodu opryskiwania środkami chemicznymi skórka traci lekki woskowy nalot, jest sucha i zeszpecona niere­gularnymi pasmami ordzawień. Przetchlinki dość duże, zielonka-wobrązowe, na stronie nasłonecznionej czerwonawe. Szypułka długa, średniej grubości. Zagłębienie szypułkowe średnio głębo­kie i szerokie, lekko ordzawione. Kielich dość duży, zamknięty, u większych owoców półotwarty. Zagłębienie kielichowe niezbyt głębokie i szerokie, o brzegach silnie pofałdowanych. Miąższ kre-mowożółty, soczysty, ścisły, kruchy, winkowatosłodki, aromatycz­ny, nadzwyczaj smaczny. Gniazdo nasienne duże, komory pół­otwarte, nasiona liczne, średniej wielkości, jajowate, nieco za­ostrzone (tabl. 15, 2).
Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają w połowie października, spo­żywczą — w środku zimy. W naszych warunkach jest to najczę­ściej odmiana zimowa. W chłodni owoce można przechować do maja i dłużej, w dobrej przechowalni — do kwietnia, czasem do maja. Podczas przechowywania należy utrzymywać dużą wil­gotność atmosfery, ponieważ owoce przy niższej wilgotności sil­nie więdną. Transport znoszą dobrze.
Odmiana ceniona ze względu na bardzo Obfite owocowanie, do­skonały smak owoców oraz ich długie przechowywanie się. Może być u nas sadzona we wszystkich typach sadów, ale tylko w naj-78 cieplejszych i najlepszych rejonach sadowniczych.