EmpireNowa odmiana amerykańską, otrzymana w Stacji Doświadczalnej Geneva w 1945 r. z nasion odmiany Mcintosh. Przypuszcza się, że jest to mieszaniec Mcintosh X Delicious. Do sadów towaro­wych odmianę tę wprowadzono w 1966 r. W Polsce znajduje się w sadach doświadczalnych.
Drzewo rośnie silnie, tworzy początkowo koronę wyniosłą, później Drzewo kulistą, nieco zagęszczoną. W okres owocowania wchodzi średnio wcześnie (5—6 rok). Owocuje obficie, corocznie. Na mróz jest do­statecznie wytrzymałe, na parch średnio wrażliwe.
Owoce z młodych drzew średniej wielkości, kuliste, często nie- °woc symetryczne. Skórka gruba, gładka, błyszcząca, z delikatnym na­lotem, pokryta w 90'% silnym, ciemnoczerwonym, rozmyto pasko­wanym rumieńcem. Przetchlinki drobne, mało widoczne, jasno-ibrązowe. Szypułka cienka lub dość gruba, średniej długości. Za­głębienie szypułkowe płytkie, dość szerokie, nieordzawione, nie­kiedy wypełnione częściowo miękką naroślą. Kielich mały, za­mknięty lub półotwarty. Zagłębienie kielichowe średnio głębokie, niezbyt szerokie, lekko żebrowane. Drdbne żebra przechodzą na owoc. Miąższ białokremowy, często z odcieniem zielonkawym,

ścisły, średnio ziarnisty, kruchy, soczysty, kwaskowaty, nieco aromatyczny. Gniazdo nasienne średniej wielkości, komory pół­otwarte lub zamknięte, nasiona liczne, średniej wielkości, ostro zakończone.
Owoce należy zbierać w pierwszej dekadzie października. Przed zbiorem nie opadają. Dojrzałość konsumpcyjną osiągają w grud­niu. Można je przechowywać o dwa tygodnie dłużej od owoców Mclntosha. W chłodni w temp. 0°C przechowują się dobrze do 160 dni.
Odmiana znajduje się w próbach. Zasługuje na uwagę ze wzglę­du na późne dojrzewanie owoców, coroczne i obfite owocowanie oraz dobrą jakość owoców. Wymaga silnego cięcia, w przeciwnym wypadku owoce drobnieją.