CortlandOdmiana amerykańska, otrzymana w 1915 r. ze skrzyżowania odmian Melntosh i Ben Davis. W północno-wschodnich stanach USA rozpowszechniona i bardzo ceniona, w Europie uprawiana w Danii, zalecana w ZSRR.
Drzewo rośnie średnio silnie, tworzy koronę kulistą z charakte-76 rystycznie zwisającymi pędami. Kwitnie w tym samym czasie co Mcintosh, Wealthy, Jonatan, Spartan, Idared i odmiany te wy­mieniane są jako dobre zapylacze. Odmiana jest bardzo dobrym zapylaczem dla Mclntosha. Owocować zaczyna wcześnie i owo­cuje co roku, ale mniej obficie niż Mcintosh i nierównomiernie. Na mróz bardzo wytrzymałe, niewybredne na glebę i stanowisko, bardzo podatne na mączniak, podatne na parch, ale odporne na zgorzele kory.
Owoce średniej wielkości lub duże, kulistobaryłkowate, spłaszczo- Owoc ne przy zagłębieniu szypułkowym. Skórka mocna, wyraźnie tłu­sta, zielonawożółta, z wyraźnymi, zielonymi przetchlinkami, pra­wie całkowicie pokryta silnym karminowowiśniowym rumieńcem z ciemnymi, karminowobrązowawymi smużkami i sinawym na­lotem. Szypułka mięsista, krótka lub średniej długości. Zagłębie­nie szypułkowe bardzo szerokie, dość głębokie, przeważnie tra-wiastozielone, nawet u owoców dojrzałych. Kielich średniej wiel­kości, zamknięty. Zagłębienie kielichowe średniej wielkości,
0 brzegach lekko pofałdowanych. Miąższ biały, drobnoziarnisty, kruchy, soczysty, aromatyczny, nie ciemniejący po przecięciu owocu, bardzo smaczny. Gniazdo nasienne małe, nasiona nielicz­ne (tabl. 11, 1).
Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają w końcu września lub na po- Dojrzewanie czątku października, konsumpcyjną — na początku grudnia. Prze- OWOCH chować je można bez strat do lutego, gdyż nie ulegają chorobom fizjologicznym (jedna z lepiej przechowujących się odmian). Owoce bardzo dobrze znoszą transport.
Cortland jest jedną z najcenniejszych odmian zaliczonych do gru- Przydatność py preferowanych. Może być uprawiana w najchłodniejszych re- odmiany jonach Polski. Zupełnie nie nadaje się na formy silnie cięte. Bar­dzo dobrze owocuje na podkładce A 2. Daje duży odsetek owoców wysokiej jakości, a w lutym należą one do najsmaczniejszych
1 najładniejszych jabłek. Zasługuje na szerokie rozpowszechnienie.