Early McintoshOdmiana amerykańska otrzymana ze skrzyżowania Inflanckiej z odmianą Mcintosh i do uprawy wprowadzona w 1923 r. W Pol­sce znana, ale mało uprawiana, głównie z powodu przemiennego owocowania.

Drzewo rośnie silnie. Korona jest wyniosła, rozłożysta, często otwarta. Kwitnie o średniej porze. Z odmianą Cortland wyka­zuje intersterylność. W okres owocowania wchodzi średnio wcze­śnie, w 4—5 roku po posadzeniu. Owocuje zazwyczaj bardzo obficie, ale przemiennie. Na mróz wytrzymałe, na parch wra­żliwe.
Owoce średniej wielkości, kuliste, spłaszczone, na ogół wyrów­nane co do kształtu, mniej co do wielkości. Skórka gruba, mocna, gładka, z silnym rozmyto-paskowanym, matowym, czerwonym rumieńcem i wyraźnym, białym nalotem. Przetchlinki małe, jasnobrązowe. Szypułka średniej wielkości i grubości. Zagłębie­nie szypułkowe dość szerokie, średnio głębokie, często lekko ordzawione. Kielich mały, zamknięty, o działkach średniej dłu­gości, szerokich, ostro zakończonych. Zagłębienie kielichowe symetryczne, płytkie, lekko pofałdowane. Miąższ zielonkawobiały lub prawie biały, kruchy, delikatny, dostatecznie kwaskowaty, soczysty, aromatyczny, smaczny. Gniazdo nasienne średniej wiel­kości, komory otwarte, nasiona raczej duże, szerokie, pękate, ostro zakończone.
Owoce zbierane są zwykle w drugiej połowie sierpnia. Przed zbiorem bardzo łatwo opadają. W przechowalni można je prze­trzymać zaledwie kilka .dni, w chłodni w temp. 0°C — około 4 tygodni. Jest to najsmaczniejsza letnia odmiana. Zalecana może być nie tylko do sadzenia w pobliżu chłonnych rynków zbytu, ale także do ogrodów przydomowych, gdzie należycie chroniona przed parchem może wydawać bardzo wysokie plony.