BankroftAng. — Bancroft
Odmiana pochodzenia kanadyjskiego, otrzymana ze skrzyżowa-
nia odmian Forest i Mclntosh i niezbyt rozpowszechniona w swej
ojczyźnie. Z krajów europejskich jedynie w Polsce zdobyła sobie
duże uznanie i jest uprawiana na całym terenie z wyjątkiem
byłego woj. koszalińskiego.
Drzewo Drzewo rośnie silnie, tworzy koronę kulistą spłaszczoną, nieco nieregularną, nadmiernie zagęszczoną już od młodości, o licznych rozgałęzieniach i długopędach. Konary odchodzą od pnia pod du­żymi kątami, co zapewnia koronie silną strukturę. Kwitnienie średnio późne. Jednym z lepszych zapylaczy ma być Idared, nie­złymi są: Beforest, Cortland, Wealthy i Jonatan. W okres owoco­wania wchodzi wcześnie (4—5 rdk). Owocuje bardzo obficie, cza­sem ze skłonnością do przemienności. Na mróz odmiana wrażli­wa, choć nieco mniej niż Landsberska. Bardzo wrażliwa na mącz­niak, odporna na parch. Wrażliwa na związki miedzi. Wymaga gleb ciepłych, głębokich, średnio żyznych (na żyznych klasy II 72 i HI rośnie zbyt bujnie).

Owoce średniej wielkości, niekiedy duże, ciężkie, kuliste, przy kielichu i zagłębieniu szypułkowym lekko spłaszczone. Skórka sucha, gruba, nieco błyszcząca, zielonkawożółta, pokryta silnym, rozmytym rumieńcem karminowopurpurowym z ciemniejszymi smużkami. Przetchlinki nieliczne, słabo zaznaczone. Szypułka na ogół krótka, gruba, mięsista. Zagłębienie szypułkowe płytkie, szerokie, w wolnej części ordzawione. Kielich bardzo mały, za­mknięty, rzadziej półotwarty. Zagłębienie kielichowe płytkie, mi-seczkowate, nieco ordzawione i słabo żebrowane. Miąższ jędrny, gruboziarnisty, biały lub lekko kremowy, soczysty, kwaskowo-słodki, nieco korzenny. Gniazdo nasienne szerokie, cebulowate, komory zamknięte lub nieco otwarte, nasiona liczne, pękate, krótkie, tępo zakończone (tabl. 12, 1).
Owoce należy zbierać w połowie października. Dojrzałość kon­sumpcyjną osiągają w styczniu, można je przetrzymać w prze­chowalni w dobrych warunkach nawet do kwietnia. W przecho­walni łatwo więdną, toteż konieczna jest wyższa wilgotność. Transport, nawet długi, znoszą doskonale.
Owoce deserowe, o długim okresie użytkowania. Mogą być użyte na takie przetwory, jak susz, moszcze pitne, przeciery, kompoty. Odmianę można zalecić zarówno do dużych, jak i do małych sa­dów intensywnych, najlepiej na podkładkach słabo rosnących.