WealthyOdmiana amerykańska, otrzymana przez P. Gideona w Excelsior, w stanie Minnesota. Obecnie rozpowszechniona jest we wszyst­kich krajach produkujących jabłka. U nas zalecana do uprawy w całej Polsce.
Drzewo rośnie początkowo dość silnie, później słabo, tworzy ko- Drzewo ronę średniej wielkości, dość luźną. Przywierzchołkowe rozgałę­zienia wyrastają pod zbyt ostrym kątem i należy je usuwać przed zdrewnieniem. Krótkopędy liczne. Kwitnienie średnio późne trwa długo. Zapylacze: Cortland, Jonatan, Mcintosh, Victory, Spar­tan itd. W okres owocowania wchodzi bardzo wcześnie (3—4 rok). Drzewo 10-letnie już w pełni owocują, ale raczej przemiennie, co można zlikwidować odpowiednimi zabiegami. Na mróz wy-
trzymałe tak jak Antonówka, a nawet bardziej. Całkowicie od­porne na mączniak, w niekorzystnych warunkach może być nieco porażone przez parch. Doskonale udaje się na glebach lżejszych. Owoc Owoce średniej wielkości, często drobne, kuliste, nieznacznie
spłaszczone. Skórka błyszcząca, zielonkawożółta, pokryta częścio-
wo silnym rumieńcem (owoce mutanta Red Wealthy są całkowi-
cie czerwone) karminowopurpurowym z nieznacznymi smużkami.
Przetchlinki liczne, szarawe lub rdzawe. Szypułka cienka, wysta-
jące ponad zagłębienie. Zagłębienie szypułkowe dość głębokie,
średnio szerokie, słabo ordzawione. Kielich zamknięty lub pół-
otwarty. Zagłębienie kielichowe średniej głębokości, przy kieli-
p chu zielonkawe, lekko omszone. Miąższ biały, niekiedy pod skór-
ką zaróżowiony, delikatny, soczysty, słodkokwaskowaty, aroma­tyczny, bardzo smaczny. Gniazdo nasienne dość duże, komory nieco otwarte lub zamknięte, nasiona liczne, duże, grube, wy­dłużone (tabl. 6, 1).
Dojrzewanie Owoce osiągają dojrzałość zbiorczą w połowie września, a na pół-
owocu nocy pod koniec września, co zapewnia długi okres zaopatrzenia
w owoce tej odmiany. Przed obiorem dość łatwo opadają. W do-
brych warunkach można je przechować do połowy stycznia. Prze-
chowują się dość dobrze, prawie nie ulegając typowym choro-
bom przechowalniczym. Transport znoszą niezbyt dobrze.
Przydatność Owoce, przede wszystkim deserowe, są przydatne także na różne
odmiany przetwory, jak moszcze, przeciery, mrożonki. Odmiana zasługuje
na uprawę w całej Polsce we wszystkich typach sadów. Pod nie­którymi względami Wealthy ustępuje jednak odmianie Lobo, któ­ra w przyszłości całkowicie wyprze ją z dużych sadów towaro­wych.