Signe TillischRos. — Siń-Tillisz
Odmiana otrzymana w 1866 r. przez Tillischa z siewu w miejsco­wości Bjerre w Danii. Rozpowszechniona głównie w swojej ojczy­źnie, w Polsce dość rzadko spotykana. Drzewo Drzewo rośnie silnie, tworzy koronę wyniosłą, kulistą, dostatecz-
nie luźną bez stosowania cięcia. Kwitnie średnio wcześnie. W okres owocowania wchodzi późno (około 10 roku). Owocuje bardzo obfi­cie, ale co drugi rok. Na mróz jest dość wytrzymałe, ulega nie­kiedy mączniakowi. Owoce są silnie porażane przez parch, silniej niż odmiana Boiken. Udaje się tylko na glebach lżejszych, na stanowiskach otwartych.
°woc Owoce średniej wielkości, często duże lub bardzo duże, bardzo
niewyrównane, kuliste lub stożkowate, spłaszczone, lekko żebro­wane. Płaskie żdbra ciągną się przez prawie cały owoc. Skórka cienka, zielonożółta, niekiedy od strony nasłonecznionej z bar­dzo słabym, rozmytym rumieńcem. Przetchlinki ciemnobrązowe, rozmieszczone rzadko i szczególnie widoczne od strony zarumie­nionej. Szypułka średniej długości, w dość szerokim, średnio głę­bokim zagłębieniu. Kielich półotwarty, w głębokim, ale wąskim zagłębieniu. Miąższ białawy lub żółtawobiaławy, kruchy, soczy­sty, delikatny, winn$f, lekko aromatyczny, smaczny, ale u ma-70 łych owoców niesmaczny.
Dojrzewanie owocu
Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają w połowie września i prze­chowują się do stycznia. Do spożycia nadają się w październiku i listopadzie. Owoce średniej wielkości przechowują się dobrze zarówno w przechowalni, jak i w chłodni, niekiedy nawet do po­łowy stycznia nie marszcząc się zupełnie. Transport znoszą średnio.
Przydatność odmiany
Odmiana ta może być zalecana do ogrodów działkowych i przy­domowych, ale szczepiona na podkładkach karłowych lub pół-karłowych. Do sadów towarowych nie nadaje się głównie z po­wodu późnego wchodzenia w okres owocowania, upartego prze­miennego owocowania i niewyrównania owoców.