Close (Klos)Odmiana amerykańska, wyhodowana przez C. P. Close'a w Arling­ton (stan Virginia), u nas znana od 1946 r., a w 1971 r. wprowa­dzona do doboru.
Drzewo rośnie początkowo silnie, później słabo. Korona duża, Drzewo stożkowatokulista, o grubych konarach odchodzących pod dużym kątem od przewodnika i o sztywnych pędach. Owocowanie na krótkopędach. Kwitnienie wczesne. Close jest triploidem; zapy­lany jest m. in. przez odmiany Inflancka, James Grieve i inne. W okres owocowania wchodzi średnio wcześnie (5—7 rok), na podkładkach karłowych — bardzo wcześnie. Owocuje corocznie, zaledwie średnio obficie. Drzewo jest wytrzymałe na mróz, śred­nio wrażliwe na parch, odporne na mączniak. Najlepiej owocuje i owoce wcześnie dojrzewają w rejonach najcieplejszych i na glebach lżejszych, ale dostatecznie żyznych.
Owoce średniej wielkości lub duże, wyrównane, kulistostożko- °woc wate, z lekko zaznaczonymi żebrami. Skórka mocna, gładka, zie-lonkawo-żółtawa, pokryta silnym rumieńcem karminowym, nieco rozmytym, często smużkowanym. Szypułka różnej długości, dość gruba. Zagłębienie szypułkowe szerokie, średnio głębokie. Kielich duży, zamknięty w płytkim, pofałdowanym zagłębieniu. Miąższ białokremowy, średnio ziarnisty, kruchy, soczysty, słodkowinko-waty, aromatyczny, smaczny (szczególnie owoce duże, dobrze za­barwione). Komory nasienne duże, otwarte. Nasiona nieliczne, drobne, ostro zakończone (tabl. 1, 1).
Owoce dojrzewają stopniowo, konieczne jest więc parokrotne Dojrzewanie przeprowadzenie zbioru. Pierwsze owoce dojrzewają już w po- owocu łowię lipca, o kilka dni wcześniej od Inflanckiej. W latach suchszych owoce przedwcześnie mogą opadać. Przechowują się przez parę tygodni w zwykłej przechowalni, nie mączniejąc. Transport znoszą dobrze. Odmiana stołowa. Close jest cenniejszą Przydatność niż Inflancka ze względu na wcześniejsze dojrzewanie, coroczne odmia,,Jr owocowanie i zalety owoców. Szczepioną na podkładkach karło­wych i półkarłowych można zalecić do małych sadów intensyw­nych, zwłaszcza w pobliżu miejscowości kuracyjnych i wczaso­wych, oraz tam, gdzie na owoce tej odmiany istnieje ogromny popyt.