Pepina SzafranowaRos. — Piepin szafrannyj; czes. — Jadernićka safrânovâ
Jedna z cenniejszych odmian Miczurina jest siewką ze skrzyżo­wania Renety Orleańskiej z mieszańcem Glogierówka X jabłoń śliwolistna. W niewielkich ilościach uprawiana jest w ZSRR, w innych krajach mało znana.
Drzewo tworzy koronę nieregularną, silnie zagęszczoną, ze zwisa-68 jącymi gałązkami. Kwitnie średnio późno. W okres owocowania wchodzi wcześnie (4—6 rok). Owocowanie wczesne, ale w pełni owocowania — przemienne. Drzewo to ulega nieco mączniakowi i brunatnej zgniliźnie, bardziej odporne na parch. Na mróz dość wytrzymałe.
Owoc
Owoce drobne lub średniej wielkości, stożkowatoowalne, kształ­tem przypominające Glogierówkę. Skórka żółtawa, pokryta ru­mieńcem czerwonopurpurowym z cętkami i smużkami. Szypułka cienka, długa. Zagłębienie szypułkowe dość głębokie, niekiedy ordzawione. Kielich mały, zamknięty. Zagłębienie kielichowe płytkie, pomarszczone. Miąższ biały, jędrny, niezbyt soczysty, kwaskowosłodki, o przeciętnym smaku.
Dojrzewanie owocu
Owoce dojrzewają nierównomiernie, od połowy września do paź­dziernika. W dobrych warunkach przechowują się do stycznia. Ze względu na drobne owoce oraz ich małą wartość handlową Przydatność i przemysłową odmiana ta nie jest obecnie zalecana do uprawy. odn,iai,y