Malinowa OberlandzkaRos. — Malinowoje Obierlandskoje; czes. — Malinov? hornokrajsk?; fr. — Framboise d'Oberland; niem. — Oberländer Himbeerapfel
Odmiana pochodzi prawdopodobnie z Holandii. Rozpowszechnio­na w NRD, Czechosłowacji i w Polsce, szczególnie w byłych wo­jewództwach warszawskim i lubelskim.
Drzewo rośnie wolno, tworząc koronę kulistą, zagęszczającą się, z licznymi, zwisającymi pędami. Konary mocne, nie odłamujące się. Kwitnie średnio wcześnie. Zapylacze: Landsberska, Anto-nówka Zwykła, Mclntosh i Koksa Pomarańczowa. W okres owo­cowania wchodzi średnio wcześnie (5—6 rok), owocuje corocznie, cJość obficie. Drzewo, pączki kwiatowe i kwiaty są średnio wrażli­we na mróz. Drzewa są bardzo atakowane przez misecznika śli­wowego, a rosnące na glebach ciężkich porażane przez raka, na parch stosunkowo odporne. Żle znoszą gleby ciężkie i zwięzłe, zu­pełnie dobrze owocują na glebach lekkich, choć wrażliwe są na długotrwałą suszę.
Owoce duże, nieraz średniej wielkości, wyrównane co do wielko­ści, nieregularne pod względem kształtu, przeważnie jajowate, kulistostożkowate, żebrowane. Skórka cienka, jasnozielona, w mia­rę dojrzewania przechodząca w zielonawożółtą, pokryta prawie całkowicie brudnokarminowym rumieńcem, często z odcieniem buraczkowym. Szypułka średniej długości, prosta, gruba. Zagłę­bienie szypułkowe głębokie, zwykle lekko promieniście ordza-wione. Kielich mały, zamknięty, umieszczony w lekko żebrowa­nym, płytkim zagłębieniu. Miąższ srebrzystobiały z lekkim zie­lonkawym odcieniem, pod skórką czasem zaróżowiony, luźny, kruchy, o konsystencji watowatej, mimo to soczysty, smaczny, ze specyficznym malinowym posmakiem. Gniazdo nasienne śred­niej wielkości. Nasiona liczne, średniej wielkości (tabl. 6, 2). Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają w końcu września, spożywczą w końcu października. Duże owoce można przechowywać najwy­żej przez listopad, średniej wielkości do stycznia. Są podatne na oparzeliznę powierzchniową. Transport znoszą dobrze. W młodych sadach spotyka się coraz mniej drzew tej odmiany, gdyż skutecznie konkurują z nią Lobo czy Mclntosh. Ostatnio importerzy ograniczają zakup owoców Malinowej Oberlandzkiej. Na eksport trzeba wysyłać owoce we wrześniu, niezwłocznie po zbiorze.