LoboOdmiana kanadyjska, otrzymana jako siewka odmiany Mclntosh, rozpowszechniana i uprawiana głównie w rejonach o surowym klimacie. W Polsce znana i w 1972 r. weszła do doboru. Drzewo rośnie silnie i tworzy dużą, rozłożystą koronę o gałązkach prostych, sztywnych. W okres owocowania wchodzi średnio wcze­śnie (4—5 rok). Owocuje przeważnie corocznie, obficie. Na mróz zupełnie wytrzymałe, na parch wrażliwe, mączniakowi nie ulega. Owoce średniej wielkości, czasem duże, kuliste, lekko stożkowate, nieco żebrowane, wyrównane. Skórka gładka, błyszcząca, zielono­żółta, z silnym, ciemnokarminowym, rozmytym rumieńcem, po­krywającym najczęściej cały owoc. Prążkowanie ledwo zaznaczo­ne. Przetchlinki duże, na stronie rumieńca jasno-żółto-szare. Na owocach świeżo zdjętych z drzewa występuje delikatny, białawy nalot. Szypułka długa, u owoców dużych średniej długości i śred­niej grubości. Zagłębienie szypułkowe bardzo głębokie, dość sze­rokie. Kielich bardzo mały, zamknięty lub półotwarty. Zagłębie­nie kielichowe średnio szerokie, dość płytkie, lekko pomarszczo­ne. Miąższ zielonkawokremowy, soczysty, kruchy, lekko aroma­tyczny, słodkokwaskowaty. Gniazdo nasienne średniej wielkości, komory zamknięte, nasiona mniej niż średniej wielkości, wydłu­żone, ostro zakończone (tabl. 5, 2). Dojrzewanie owocu
Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają w połowie września, spożyw­czą od października do grudnia. W przechowalni trzymają się dobrze. W chłodni tak długo jak Mclntosh. Transport znoszą dość dobrze.
Ze względu na wytrzymałość na mróz, coroczne owocowanie oraz Przydatność bardzo smaczne (lepsze od owoców Wealthy) i efektowne owoce odmiany odmiana ta może być zalecana do wszystkich typów sadów w ca­łym kraju.