Królowa RenetRos. — Parmien zołotoj zimni j; ang. King of the Pippins; czes. — Par me­na zlata zimna; fr. — Reine de Reinettes; niem. — Winter Goldparmäne
Odmiana pochodzenia angielskiego. Obecnie większe ilości jej owoców produkują jeszcze: Francja (Alzacja), RFN, NRD, Austria i Szwajcaria, popularna jest też w ZSRR. W Polsce jest znana, ale nie spotyka się jej w młodych sadach.
Młode drzewo rośnie silnie, później słabiej, tworzy koronę śred- Drzewo niej wielkości, odwrotnie stożkowatą. Kwitnie wcześnie. Część pączków kwiatowych wytwarza na pędach jednorocznych, dzięki czemu nadaje się na formy karłowe. Owocować zaczyna wcze­śnie (4—5 rok) i owocuje najczęściej przemiennie. Drzewa są krótkowieczne, gdyż ulegają rakowi i łatwo przemarzają. Wyma­gają gleb żyznych, ciepłych; w gorszych warunkach owoce drob­nieją i łatwo opadają.
Owoc
Owoce średnich rozmiarów, bardzo kształtne, baryłkowate, zwę­żone ku kielichowi. Skórka cienka, zielonożółta, pokryta silnym, prążkowanym, czerwonopomarańczowym rumieńcem. Szypułka krótka, gruba, w średnio głębokim, lekko ordzawionym zagłębie­niu. Kielich otwarty, w szerokim, bardzo foremnym zagłębieniu, zachowującym trawiastozielone zabarwienie. Miąższ białożółtawy, ścisły, kruchy, dość soczysty, słodkowinny, korzenny z delikatnym aromatem. Nasiona liczne, średniej wielkości, szerokie, krótko za­ostrzone (tabl. 9, 2). Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają około połowy września. Łatwo Dojrzewanie opadają przed zbiorem. Przechować je można do końca grudnia. owocu Są podatne na gorzką plamistość podskórną. Transport znoszą dobrze.
Obecnie odmiana raczej amatorska, lecz w województwach za- Przydatność chodnich może być uprawiana w dużych sadach nastawionych na odnuai|y eksport jabłek do CSRS i NRD, gdzie jej owoce są wysoko ce­nione.