KronselskaRos. — Kronsielskoje prozracznoje; ang. — Transparent de Croncels; czes. — Cronselske; fr. — Transparent^ de Croncels; niem. — Apfel aus Croncels
Odmiana pochodzenia francuskiego, otrzymana w 1869 r. Po­wszechnie uprawiana w środkowej Polsce, lecz w ostatnim dzie­sięcioleciu większość drzew Kronselskiej przeszczepiono innymi odmianami uzyskując wyższe ceny.
Drzewo rośnie silnie, tworząc regularną koronę, o mocnych ko­narach, łatwo zagęszczającą się. Kwitnie średnio wcześnie. Kwia­ty wrażliwe na przymrozki, Zapylacze: Inflancka, Koksa Poma­rańczowa, Charłamowska i Landsberska. W okres owocowania wchodzi wcześnie (około 5 roku), owocuje bardzo obficie, ale przemiennie. Jest wytrzymałe na suszę, dość wytrzymałe na mróz, bardzo wrażliwe na parch, w niektórych rejonach porażane jest silnie przez mączniak. Owoce są wrażliwe na brunatną zgni­liznę. Wymaga gleb żyznych, ciepłych, głębokich; na glebach ciężkich drzewa rosną źle.
Owoce duże lub bardzo duże, niewyrównane, kształtne, kuliste, nieco spłaszczone, przy kielichu lekko karbowane. Skórka dość gruba, krucha, zielonkawa z żółtym odcieniem, w miarę dojrze­wania zmienia zabarwienie na jasno-żółtawo-zielonkawe, przy czym mniej wyrośnięte owoce zachowują zielone zabarwienie. Na nielicznych owocach występuje słaby, rozmyty, pomarańczowy rumieniec. Owoce zawsze pokryte są słabym nalotem woskowym. Przetchlinki liczne, duże, zielonkawe, otoczone jasnożółtą obwód­ką. Szypułka krótka lub średniej długości, pokryta srebrzystym kutnerem. Zagłębienie szypułkowe szerokolejkowate, dość głębo­kie, czasem lekko ordzawione. Kielich zamknięty lub półotwarty. Zagłębienie kielichowe szerokie, wyraźnie żebrowane. Miąższ barwy kremowej, gruboziarnisty, luźny, kruchy, bardzo soczysty, niezwykle delikatny, o bardzo miłym, silnym aromacie. Owoce drobne są wodniste i bez smaku. Gniazdo nasienne małe, komory zamknięte lub półotwarte, nasiona liczne, duże (tabl. 4, 2). Duże owoce osiągają dojrzałość zbiorczą w ostatnich dniach sierp­nia lub na początku września, średniej wielkości i drobne zbiera się w połowie września. Wartościowe są tylko duże owoce i te można przechować do połowy października. W chłodni mogą być trzymane do stycznia. Owoce są niezmiernie delikatne i nie na­dają się do transportu.
Kronselska jest odmianą o bardzo smacznych owocach, poszuki­wanych na rynkach dużych miast, jednakże w produkcji wielko-towarowej zastąpiono ją — ze względu na wady — odmianami nowszymi (James Grieve, Lobo).