KosztelaOdmiana rodzima polska. Do niedawna bardzo rozpowszechniona w środkowej części kraju, ale wskutek konkurencji nowych od­mian o większej wartości handlowej rynek przestał interesować się owocami Koszteli. Wiele drzew przeszczepiono, wiele wykar-czowano, a stosunkowo niewielką już ilość owoców Koszteli trud­no sprzedać nawet po najniższych cenach.
Drzewo bardzo duże, o dość gęstej, kulistej koronie, długowiecz- Drzewo ne. Owocować zaczyna dopiero po 10 roku życia. Owocuje obfi­cie, ale przemiennie.
Dojrzewanie owocu
Owoce średniej wielkości, kuliste, przy kielichu nieco spłaszczo- Owoc ne. Skórka twarda, mocna, zielona, w miarę dojrzewania zmienia zabarwienie na słomkowożółte, ale drobne owoce pozostają zie­lone. Przetchlinki wyraźne, jasne. Szypułka bardzo krótka, gru­ba. Zagłębienie szypułkowe płytkie. Kielich zamknięty, Miąższ twardy, wybitnie słodki. Gniazdo nasienne duże, łuski komór bardzo twarde.
Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają w połowie września i wówczas bardzo łatwo opadają z drzew. Do konsumpcji nadają się w paź-

Przydatność odmiany
dzierniku i listopadzie. Są bardzo podatne na oparzeliznę powierz­chniową i gorzką plamistość podskórną.
Kosztela ma więcej wad niż zalet, toteż nie nadaje się nawet do ogrodów przydomowych.