Koksa PomarańczowaRos. — Rieniet Koksa; ang. i fr. — Cox's Orange Pippin; czes. — Coxova reneta; niem. — Cox Orangen Renette
Odmiana pochodzenia angielskiego. Uzyskał ją jako siewkę Pe-
piny Ribstona w 1830 r. M. R. Cox w miejscowości Colbrook
Lawn, niedaleko Londynu. Odmiana masowo uprawiana w Anglii,
Holandii, RFN, Danii, Belgii, Szwecji, Australii i Nowej Zelan-
dii. W Polsce znana i ceniona.
Drzewo Drzewo w młodości rośnie dość silnie, tworzy koronę kulistą,
która pod ciężarem owoców ulega spłaszczeniu. Wytwarza pączki kwiatowe na pędach jednorocznych i z tego względu jest wy­bitnie przydatna na formy karłowe (na M 9 i M 26) oraz półkar-łowe (na M 111 i MM 106). Kwitnie o średniej porze. Zapylacze: Antonówka, Boiken, Jonatan, Królowa Renet. W okres owoco­wania wchodzi wcześnie (4—6 rok), owocuje umiarkowanie, ale często przemiennie. Drzewo krótkowieczne, bardzo wrażliwe na mróz, na parch dość odporne, natomiast porażane przez mączniak. Wymaga klimatu wilgotnego i gleb gliniastych, żyznych, wil-62 gotnych. Owoce średniej wielkości lub małe, kuliste, spłaszczone, dość re- Owoc gularne, na ogół wyrównane pod względem wielkości i kształtu. Skórka gruba, sucha, matowa, zielonkawożółta z marmurkowym, karminowopomarańczowym rumieńcem. Często na owocu wystę­pują rdzawe plamki. Szypułka średniej długości, ale u dużych owoców krótka i mięsista, prosta. Zagłębienie szypułkowe ordza-wione promieniście. Kielich mały, półotwarty lub zamknięty w płytkim, średnio szerokim zagłębieniu. Miąższ biały z odcie­niem zielonkawokremowym, dojrzewając zmienia barwę na żół-tawobiałą, ścisły, drobnoziarnisty, kruchy, delikatny, bardzo so­czysty, korzenny, aromatyczny, z posmakiem gruszkowym, wy­bitnie smaczny. Gniazdo nasienne małe, nasiona duże, szeroko-jajowate (tabl. 9, 1).
Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają w ostatniej dekadzie wrze- Dojrzewanie śnia, a spożywczą w listopadzie i grudniu. Duże owoce przejrzę- owocu wają bardzo szybko, drobne można przechować do lutego. Owoce są bardzo podatne na gorzką plamistość podskórną i gorzką zgni­liznę.
Owoce Koksa Pomarańczowej należą do najsmaczniejszych i znaj- Przydatność dują wielu nabywców, lecz odmiana ta może być uprawiana tyl- odmiany ko w sprzyjających jej warunkach klimatycznych i glebowych. Dobrze udaje się na Podgórzu i w rejonach nadmorskich woj. szczecińskiego i koszalińskiego. W Polsce jest to odmiana raczej amatorska. W produkcji wielkotowarowej spotykany jest mutant Red Cox, czyli Cherry Cox (Dania), o purpurowobrązowym, paskowanym rumieńcu, nie zdobył jednak uznania ze względu na brudną barwę rumieńca. Inny mutant, Cox Blangsted, pochodzący rów­nież z Danii, jest odporny na gorzką plamistość podskórną, po­dobnie jak rozpowszechniony w Nowej Zelandii Cox Green-meadows.