CharłamowskaRos. — Borowinka, Charłamowska; ang. — Duchess of Oldenburg; czes. — Charlamovski; fr. — Borovitsky; niem. — Charlamowsky
Bardzo stara odmiana rosyjska. Rozpowszechniona szeroko w pół­nocno-zachodniej części Związku Radzieckiego, a także w całej Polsce, ale tylko w starych sadach.
Drzewo Drzewo początkowo rośnie bardzo silnie, później znacznie sła- biej. Korona jest duża, kulista, starsza rozłożysta, ze zwisającymi gałęziami. Kwitnie wcześnie. Zapylacze: Inflancka, Kronselska, Jonatan i inne. W okres owocowania wchodzi wcześnie. Owocuje przemiennie i średnio obficie. Drzewo na mróz zupełnie wytrzy­małe, na parch dość odporne. Owoce wrażliwe na gnicie.
Owoc Owoce średniej wielkości, dość wyrównane, kuliste, nieco spłasz-
czone. Skórka gładka, delikatna, błyszcząca, zielonkawa, po doj­rzeniu żółta lub żółtobiała z rumieńcem karminowoczerwonym, wyraźnie prążkowanym. Szypułka średniej długości i grubości. Zagłębienie szypułkowe szerokie, często lekko ordzawione. Kie­lich zamknięty lub półotwarty. Zagłębienie kielichowe płaskie, szerokie, delikatnie karbowane, zwłaszcza przy kielichu. Miąższ 46 żółtobiały, kruchy, aromatyczny, soczysty, ostro kwaskowaty, mało słodki, niezhyt smaczny. Owoce nadają się przede wszyst­kim na przetwory.
Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają w końcu sierpnia i mogą być Dojrzewanie trzymane do października. Transport znoszą niezbyt dobrze. owocu Charłamowska ma wiele wad i dlatego nie jest zalecana ani do Przydatność sadów towarowych, ani do sadów przydomowych, zwłaszcza odmiany w rejonach, w których udają się inne smaczniejsze odmiany.