Ingrid MarieOdmiana pochodzenia duńskiego, otrzymana w 1910 r. w Fyn Island. Przypuszcza się, że jest to siewka Koksa Pomarańczowej. Rozpowszechniona głównie w Danii i południowej Szwecji, W Pol­sce spotykana głównie na Pomorzu.
Drzewo rośnie silnie, tworzy koronę rozłożystą, z dużą ilością krótkopędów. Kwitnie średnio wcześnie. W okres owocowania wchodzi wcześnie. Owocuje obficie, corocznie. Na mróz wytrzy­małe, na choroby, zwłaszcza na parch, dość odporne. Natomiast owoce są silnie porażane przez brunatną zgniliznę. Owoce średniej wielkości, bardzo wyrównane, kuliste, spłaszczo­ne, regularne. Skórka zielonkawożółta, prawie całkowicie pokry­ta pięknym, czerwonym, rozmytym rumieńcem. Przetchlinki duże, jasne nadają owocowi charakterystyczny wygląd. Szypułka krótka, średniej grubości. Zagłębienie szypułkowe średnio szero­kie i głębokie, czasem lekko ordzawione. Kielich duży, otwarty. Zagłębienie kielichowe bardzo szerokie, płytkie. Miąższ zielonka-wokremowy, ścisły, soczysty, o przyjemnym smaku. Nasiona mniej niż średniej wielkości.
Owoce należy zbierać w pierwszej połowie września, przetrzyma­ne mogą być najwyżej do grudnia.
Odmiana stołowa i przerobowa, ostatnio mniej ceniona z powodu podatności owoców na brunatną zgniliznę, a także pękania koło szypułki. Do ogrodów działkowych może być zalecana, ale raczej na północy kraju, gdzie udaje się najlepiej.