HibernalRos. — Romna, Ozimoje Odmiana pochodzenia rosyjskiego. Szeroko stosowana jako prze­wodnia w USA, Kanadzie i Polsce.
Drzewo silnie rosnące tworzy koronę niekształtną, luźną, ze zwi­sającymi pędami kilkuletnimi i konarami mocno związanymi z pniem. W okres owocowania wchodzi późno i daje małe plony. Jest bardzo wytrzymałe na mróz, odporne na choroby, niewy­bredne co do gleby i stanowiska.
Owoce duże, przypominające kształtem Landsberską. Skórka żół­tawa z paskowanym rumieńcem. Szypułka gruba, średniej dłu­gości. Zagłębienie szypułkowe szerokie, ordzawione. Kielich duży, otwarty lub otwarty w szerokim i płytkim zagłębieniu. Miąższ dość luźny, gruboziarnisty, biały, kwaśny. Owoce dojrzewają w końcu września i łatwo opadają.

Odmiana przydatna jedynie jako przewodnia dla odmian mało Przydatność wytrzymałych na mróz. Owoce mogą być użytkowane na prze- ° miany twory różnego rodzaju, głównie marmoladę i soki.