FantazjaNowa polska odmiana, otrzymana w roku 1944 przez A. Rejmana ze skrzyżowania odmian Mclntosh i Linda. Ze względu na zna­komity smak owoców jest obecnie sadzona w ogrodach przydo­mowych oraz próbnie w sadach towarowych.
Drzewo rośnie silnie, tworzy koronę kulistą, luźną, ze sztywny­mi, grubymi gałęziami i pędami. Kwitnie średnio wcześnie. W okres owocowania wchodzi wcześnie (4—5 rok). Owocuje bar­dzo obficie, przy dobrym pielęgnowaniu corocznie. Na mróz jest dostatecznie wytrzymałe, na choroby, szczególnie na parch, wra­żliwe.
Owoce najczęściej średniej wielkości lub duże, niezbyt wyrów­nane, kuliste, spłaszczone, koło kielicha bardzo delikatnie żebro­wane. Skórka cienka, krucha, błyszcząca, zielonkawożółta, z sil­nym karminowym rumieńcem, rozmyto prążkowanym. Prze-tchlinki drobne, na rumieńcu jasnoszare, na stronie niezarumie-nionej zielonkawohrązowe, rzadko rozrzucone. Szypułka średniej długości, najczęściej wystająca poza zagłębienie, zazwyczaj śred­niej grubości. Zagłębienie szypułkowe szerokie, płytkie, niekiedy lekko na dnie ordzawione. Kielich mały, zamknięty. Zagłębienie kielichowe szerokie, płytkie, o brzegach delikatnie pofałdowa­nych. Miąższ kremowy, bardzo soczysty, drobnoziarnisty, z deli­katnym, przyjemnym aromatem, winnosłodki, wyśmienity. Gnia­zdo nasienne dość duże, komory półotwarte lub otwarte, nasiona liczne, wydłużone, ostro zakończone (tabl. 7, 2). Owoce należy zbierać w drugiej połowie września. Dojrzałość spożywczą osiągają w listopadzie. W przechowalni przechowują się najwyżej do końca grudnia, w chłodni — bardzo dobrze do wiosny. Transport znoszą źle.
Odmiana wybitnie deserowa. Może być sadzona jedynie w pobli­żu rynków zbytu, doskonała dla ogrodów działkowych, gdzie wła­ściwie pielęgnowana daje wysokie plony.