Ananas Berżenicki


Odmiana pochodzi z Wileńszczyzny. Znalazł ją prof. Adam Hreb-nicki w Berżenikach pod Duksztami jako siewkę nieznanej od­miany. Ananas Berżenicki jest rozpowszechniony obecnie głów- nie w Litewskiej SRR, ale wiele drzew tej odmiany spotyka się jeszcze w byłych województwach warszawskim i białostockim. Drzewo rośnie bardzo silnie, osiągając duże rozmiary. Korona jest kulista, lekko spłaszczona, konary mocno zrośnięte z pniem, nie rozłamujące się pod ciężarem owoców. Kwitnie średnio wcze­śnie. Zapylacze: Inflancka i inne. W okres owocowania wchodzi późno (8—10 rok). Owocuje corocznie, niezbyt obficie. Na mróz wytrzymałe, na parch i mączniak odporne.
Owoce duże, kuliste, spłaszczone, nieco zwężające się ku wierz­chołkowi. Skórka gruba, kremowozielona, po dojrzeniu owocu kremowobiała. Nieliczne owoce pokryte słabym, rozmytym, mie-dzianoróżowym rumieńcem. Szypułka cienka, krótka, nie wy­stępuje poza brzegi zagłębienia. Zagłębienie szypułkowe lejko­wate, foremne, głębokie, zielone. Kielich zamknięty lub pół­otwarty. Zagłębienie kielichowe szerokie, głębokie, charaktery­stycznie drobno karbowane. Miąższ ścisły, żółtawobiały, kruchy, mało soczysty, winnosłodki, lekko aromatyczny, smaczny. Gnia­zdo nasienne duże, komory obszerne, wypełnione licznymi, ostro-jajowatymi nasionami (tabl. 3, 1).
Owoce osiągają dojrzałość zbiorczą w połowie sierpnia. Zbyt długo przetrzymane na drzewach raptownie opadają. Dojrzałość spożywczą osiągają w końcu sierpnia. Do dłuższego przechowania nie nadają się, gdyż bardzo szybko ulegają rozpadowi chłod­niczemu.
W latach 1945—1950 Ananas Berżenicki był zalecany na prze­wodnią, okazało się jednak, że wpływa niekorzystnie na owoco­wanie zaszczepionych odmian, a drzewa są bardzo atakowane * przez zające. Mimo smacznych owoców odmiana nie jest zalecana do sadów towarowych, gdyż drzewa wchodzą bardzo późno w okres owocowania i wymagają gleb bardzo żyznych.