Anna SpathCzes. — Anna Spathova
Odmiana znaleziona na Węgrzech w 1870 r.
Drzewo rośnie średnio silnie. Tworzy koronę kulistą o prostych Drzewo konarach. Pędy oliwkowobrunatne, z licznymi krótkopędami i pączkami bukietowymi, przy czym środkowy pączek jest li­ściowy. Pączki krótkie, ostro zakończone, ciemnobrunatne, nieco odstające od pędu. Liścioślad tej samej szerokości co pęd. Liście eliptyczne, na obu końcach silnie zwężone, ostro zakończone,
o brzegach podwójnie tępo ząbkowanych. Drzewo kwitnie średnio wcześnie. Odmiana samopylna. W okres owocowania wchodzi wcześnie, owocuje nieregularnie, średnio obficie. Drzewo jest dość wytrzymałe na mróz, odporne na choroby. Wymaga gleby żyznej, wilgotnej i stanowiska ciepłego. Można ją uprawiać tyl­ko tam, gdzie okres wegetacyjny jest dłuższy. Owoce średniej wielkości, o ciężarze około 38 g, szerokoowalne. Wysokość owocu 4,3 cm, szerokość 4,2 cm i grubość 4,1 cm. Za­głębienie szypułkowe wąskie i płytkie, o gładkich brzegach, prze­sunięte w stronę brzuszną. Strona brzuszna owocu bardziej wy­pukła niż grzbietowa, z płytką bruzdą dzielącą owoc na dwie nie­symetryczne części, szew brzuszny wyraźny. Znak posłupkowy średniej wielkości, umieszczony w płytkim zagłębieniu na końcu bruzdy i przesunięty w stronę brzuszną. Szypułka dość gruba, długości około 1 cm. Skórka w pełnej dojrzałości brunatnofiole-towa z jasnofioletowym nalotem i jasnobrunatnymi, nieregular­nymi cętkami. Miąższ zielonożółty, dość zwarty, chrząstkowaty, soczysty, w korzystnych warunkach uprawy słodki i aromatyczny, niezbyt dobrze odchodzący od pestki. Pestka owalna, przy szypuł-ce zwężona, o ciężarze około 1,7 g, z wyraźnym szwem brzusz­nym, opatrzonym grzebieniem. W szwie grzbietowym głęboka bruzda (tabl. 32, 3).
Owoce dojrzewają od końca września do połowy lub do końca października, w zależności od stanowiska i warunków klimatycz­nych. Przed zbiorem nie opadają. Transport znoszą dobrze. Odmiana deserowa i przydatna na przetwory. Nadaje się raczej do ogrodów przydomowych ze względu na późne dojrzewanie owoców.