TragediaRos. — Tragiedija; ang. —- Tragedy; czes. — Tragedie; fr. — Tragédie; niem. — Tragodie
Odmiana pochodzenia amerykańskiego. W Polsce uprawiana w niewielkich ilościach.
Drzewo rośnie silnie. Tworzy koronę kulistą, w pełni owocowa­nia spłaszczoną. Kwitnie wcześnie. Odmiana obcopylna. W okres owocowania wchodzi średnio wcześnie, owocuje corocznie, umiar­kowanie. Drzewo na mróz średnio wytrzymałe, na choroby śre­dnio odporne. Mało wymagające co do gleby, jednak na glebach żyznych i wilgotnych owocuje znacznie lepiej. Owoce średniej wielkości, o średnim ciężarze 30 g, owalne, nie­symetryczne, na stronie grzbietowej lekko spłaszczone. Wysoko owocu 3,4 cm, szerokość 3,3 cm, grubość 3,2 cm. Zagłębieni szypułkowe płytkie, wąskie. Szew brzuszny w szerokiej bruździ Znak posłupkowy wyraźny, w małym zagłębieniu. Szypułka cien ka, długa, zielona. Skórka ciemnoczerwona lub czerwonofiole towa z licznymi, rdzawymi cętkami i jasnoniebieskim nalotem Miąższ żółty, ścisły, soczysty, niezbyt dobrze odchodzący od p stki. Pestka owalna, szeroka, przy znaku posłupkowym ostro za­kończona.
Owoce dojrzewają w pierwszej połowie sierpnia. Odmiana wyłącznie deserowa, nadająca się do ogrodów przydo­mowych i działkowych.