Renkloda UlenaRos. — Rienkłod ullenskij; ang. — Oullins Golden Gage; czes. — Oullinska renkloda; fr. — Reine-Claude d' Oullins; niem. — Oullins Reneklode
Jest to siewka wyselekcjonowana we Francji w pierwszej poło­wie ubiegłego stulecia. Od 1860 r. rozpowszechniła się szeroko w całej Europie dzięki dużym i smacznym owocom. Drzewo Drzewo rośnie silnie. Tworzy koronę kulistą nieco spłaszczoną,
mocno zbudowaną, nieregularnie rozgałęzioną, luźną. Rozgałę­zienia drugiego rzędu, skierowane skośnie ku górze i łukowato wygięte, mają nierównomiernie rozmieszczone krótkopędy. Pędy jednoroczne silne, dość długie, fioletowe, z drobnymi, brunatny­mi przetchlinkami. Pączki boczne kuliste, fioletowobrunatne, lekko odstające od pędu. Liście ciemnozielone, eliptyczne, u na­sady blaszki liściowej zaokrąglone, przy wierzchołku zwężone i tępo zaostrzone, o brzegu podwójnie ząbkowanym. Ogonek li­ściowy z dwoma dość dużymi gruczołami przy nasadzie blaszki. Kwiaty duże, o średnicy około 35 mm, białe. Drzewo kwitnie średnio wcześnie. Odmiana samopylna, jest dobrym zapylaczem dla innych odmian. Drzewo wcześnie wchodzi w okres owoco­wania, owocuje dość regularnie, bardzo obficie. Udaje się i d' brze owocuje na glebach ciepłych, żyznych i przepuszczalny^ Na stanowiskach zimnych i glebach suchych owoce są mniejsze, bez aromatu, mają gorszy smak i miąższ nie odchodzący od pestki. Drzewo i kwiaty są wytrzymałe na mróz. Drzewo jest wrażliwe na moniliozę, a owoce są atakowane przez osy.
Owoc Owoce duże, o ciężarze 45—50 g, kuliste lub nieco owalne, przy
szypułce zaokrąglone, przy znaku posłupkowym lekko spłaszczo­ne. Wysokość owocu około 4,5 cm, szerokość 4,5 cm i grubość 4,4 cm. Zagłębienie szypułkowe dość głębokie i wąskie, lekko przesunięte na stronę brzuszną. Płytka bruzda na stronie brzusz­nej dzieli owoc na dwie symetryczne części, wyjątkowo — na niesymetryczne. Strona grzbietowa w połowie najbardziej uwy­puklona. Znak posłupkowy duży, umieszczony w płytkim zagłę­bieniu. Szypułka długości około 1,8 cm, zielona. Skórka w peł­nej dojrzałości żółta lub pomarańczowożółta, z białym nalotem i białymi cętkami z zieloną lub czerwoną obwódką, charaktery-186 stycznymi dla tej odmiany, dość gruba, łatwo odchodząca od
'ąższu. Miąższ złotożółty z jaśniejszymi żyłkami, miękki, gala­retowaty, bardzo soczysty, aromatyczny tylko w korzystnych wa­runkach uprawy, średnio dobrze odchodzący od pestki. Pestka erokoeliptyczna, przy szypułce szeroko zaokrąglona, przy zna-u posłupkowym tępo zaostrzona, najszersza w połowie wysoko­ści lub poniżej, o ciężarze około 2 g. Szew brzuszny pestki jest wypukły z wyraźnie zaznaczonymi bocznymi żebrami (tabi. 28, 1). Owoce dojrzewają od połowy sierpnia do końca sierpnia. Ponie- Dojrzewanie aż źle znoszą transport, muszą być przesyłane w stanie nie- owocu lnej dojrzałości.
miana deserowa i przetwórcza (kompoty i dżemy). Ze wzglę- Przydatność du na regularne i obfite owocowanie oraz dobrą jakość owoców odnnany powinna być uprawiana w sadach towarowych i ogrodach przy­domowych. Według badań prowadzonych w Instytucie Sadowni­ctwa jest to odmiana nadająca się do uprawy w odpowiednich warunkach we wszystkich rejonach Polski.