Renkloda Althana



Ros. — Rienkłod Altana; ang. — Count Althans Gage; czes. — Althanova (Prochazkova) renkloda; fr. — Reine Claude d'Althan; niem. — Graf Althans Reneklode
Jest to siewka Renklody Zielonej Wielkiej otrzymana w Czecho­słowacji w latach 1850—1860. Ze względu na doskonały smak i ładny wygląd owoców rozpowszechniła się szybko i jest bardzo cenioną odmianą, także we wszystkich rejonach uprawy śliw w Polsce.
Drzewo rośnie średnio silnie. Tworzy koronę kulistą nieco spła- Drzewo szczoną, niezbyt rozgałęzioną, dość zwartą. Rozgałęzienia drugie­go rzędu rosną prawie pionowo i są dość gęsto pokryte krótko-pędami. Pędy jednoroczne dość grube i długie, fioletowobruna-tne, od strony zacienionej zielonkawopopielate. Przetchlinki śre­dniej wielkości, okrągłe, jasnopopielate. Pączki boczne szeroko-owalne, małe, brunatnofioletowe, lekko odstające od pędu. Liście eliptyczne, ciemnozielone, lśniące, na dolnej stronie wzdłuż ner-ów owłosione, o brzegach pojedynczo lub podwójnie piłkowa-ch. U nasady blaszki na ogonku liściowym dwa małe gruczoł-Kwiaty dość duże, o średnicy około 28 mm. Drzewo kwitnie średnio wcześnie. Odmiana obcopylna. Wchodzi wcześnie w okres owocowania, owocuje corocznie i w dobrych warunkach zadowa­lająco. Może być uprawiane na terenach wyżej położonych, ale na glebach żyznych i dość wilgotnych. Na glebach suchych owoce są drobne i przedwcześnie opadają.-Drzewo średnio wytrzymałe a mróz. Owoce atakowane są przez osy.
woce średniej wielkości lub duże, o ciężarze 32—40 g, kuliste, Owoc a obu końcach lekko spłaszczone. Wysokość owocu 3,9 cm, sze­rokość 4,2 cm i grubość 4,0 cm. Zagłębienie szypułkowe wąskie i średnio głębokie, często od strony brzusznej rozszczepione. Od głębienia szypułkowego na stronie brzusznej przebiega głęboka ruzda z wyraźnym szwem, która dzieli owoc na dwie niesyme-?czne części. Strona grzbietowa słabo lub średnio uwypuklona, ak posłupkowy mały, umieszczony w średnio głębokim zagłę-'eniu, często przesuniętym w stronę brzuszną lub grzbietową łączącym się z bruzdą. Szypułka długości około 1,7 cm, zielona, ga. Skórka żółta, pomarańczowa lub różowa, u owocu całko-'cie dojrzałego pokryta w większej jego części intensywnym mieńcem czerwonym, fioletowym lub fioletowobrunatnym, gru-, dobrze odchodząca od miąższu u owocu dojrzałego. Na skórce 'lny, niebieskofioletowy nalot i liczne, drobne, szare cętki z czer-onawą obwódką. Miąższ pomarańczowy lub złotożółty, luźny, czysty, o przyjemnym, korzennym smaku, dobrze odchodzący pestki u owocu dojrzałego. Pestka owalna, najszersza w poło-f wysokości, przy znaku posłupkowym zaokrąglona, z lekko

zaznaczonym wierzchołkiem, o ciężarze około 1,4 g. Szew brzusz­ny wyraźny, czasem występuje na nim grzebień jak gdyby zła­many w części przyszypułkowej (tabl. 29, 1). Owoce dojrzewają od końca sierpnia do początku września. Tran­sport znoszą źle, dlatego należy je zrywać na parę dni przed dojrzeniem.
Jest to bardzo cenna odmiana deserowa i przetwórcza (kompoty). Wielkość owoców i ich smak w dużej mierze zależą od warun­ków klimatycznych i glebowych. Nadaje się do uprawy zarówno w sadach towarowych, jak i w ogrodach przydomowych, ale na glebach żyznych i wilgotnych oraz na stanowiskach osłoniętych. Badania odmianowe prowadzone w Instytucie Sadownictwa wy­kazały, że plon Renklody Althana w dużym stopniu zależy od stanowiska. Najwyższe plony uzyskano na Pomorzu Gdańskim.