SuislepperRos. — Suislepska ja Malino wka; niem.

Suislepper
Odmiana pochodzenia estońskiego, uprawiana w niewielkich ilo­ściach w zachodnich rejonach Związku Radzieckiego. U nas już tak samo prawie nie spotykana.
Drzewo
Drzewo rośnie umiarkowanie, tworzy koronę kulistą, nieco za­gęszczoną. Owocowanie następuje dość wcześnie, ale jest prze­mienne i dość umiarkowane. Odmiana odporna na choroby i wy­trzymała na mróz, dobrze się udaje na glebach lżejszych dosta­tecznie wilgotnych.
Owoc
Dojrzewanie owocu
Przydatność odmiany
Owoce średniej wielkości, kuliste, spłaszczone, nieznacznie żebro­wane. Skórka żółtawa z różowym, rozmytosmużkowanym rumień­cem. Miąższ biały, delikatny, soczysty, słodkowinkowaty, smaczny. Owoce dojrzewają w połowie sierpnia. Łatwo opadają i krótko się przechowują, źle też znoszą transport.
Występuje u nas tylko w starych sadach przydomowych i nie ma znaczenia produkcyjnego.