Ruth GerstetterOdmiana niemiecka. Ze względu na wczesność dojrzewania roz­powszechniona w całej Europie.
Drzewo rośnie średnio silnie. Tworzy koronę nieregularną, do­statecznie luźną. Gałęzie drugiego rzędu są skierowane prosto do góry i mają liczne odgałęzienia pokryte gęsto krótkopędami. Kwitnie wcześnie. Odmiana częściowo samopylna. Wchodzi wcze­śnie w okres owocowania, owocuje niezbyt regularnie i tylko w sprzyjających warunkach średnio obficie. Jest mało wytrzy­małe na mróz. Według badań Instytutu Sadownictwa jest to jed­na z odmian najbardziej wrażliwych na mróz. Wymaga gleb ciepłych i żyznych.
Owoce średniej wielkości, o ciężarze około 35 g, owalne, na obu końcach lekko spłaszczone. Wysokość owocu 4,2 cm, szerokość 3,7 cm, a grubość 3,6 cm. Zagłębienie szypułkowe wąskie i dość głębokie. Strona brzuszna z głęboką bruzdą, która dzieli owoc na dwie nierówne części. Bruzda przebiega od zagłębienia szypułko-wego do znaku posłupkowego, umieszczonego w zagłębieniu. Znak posłupkowy mały i niekiedy prawie niewidoczny. Szypułka dłu­gości około 1,1 cm. Skórka owocu granatowa z odcieniem fiole­towym, pokryta niebieskim nalotem, łatwo odchodząca od miąższu. Miąższ zielonożółty, dość zwarty, winny, w pełnej dojrzałości słodki, mało aromatyczny, dobrze odchodzący od pestki. Pestka dość duża, wydłużona, ostro zakończona, o ciężarze około 2 g. Szew brzuszny pestki wyraźnie zaznaczony.
W zależności od warunków klimatycznych owoce dojrzewają w pierwszej lub drugiej połowie lipca. Owoce dojrzałe opadają. Transport znoszą niezbyt dobrze.
Odmiana tylko deserowa. Zaleca się ją do ogrodów przydomo­wych, a do sadów towarowych tylko w pobliżu większych miast i ośrodków klimatycznych.