Dobra z BryCzes. — Bryska; fr.

Bonne de Bry; niem. — Gute von Bry
Drzewo
Owoc
Odmiana francuska. Jest prawdopodobnie siewką znalezioną w okolicy miejscowości Bry we Francji, rozpowszechnioną dzięk wczesności dojrzewania i dużej plenności. Drzewo rośnie średnio silnie. Tworzy kulistą koronę. Kwitnie średnio wcześnie. Odmiana obcopylna. W okres owocowania wchodzi wcześnie i owocuje regularnie. Jest wytrzymałe na mróz. Nie ma specjalnych wymagań glebowych, ale lepiej go sadzić na glebach żyźniejszych ze względu na obfite owocowanie.
Owoce są małe lub średniej wielkości, zależnie od stanowiska i podkładki, o średnim ciężarze 15—16 g, kuliste, przy śladzie posłupkowym nieco spłaszczone. Zagłębienie szypułkowe średnio głębokie i średnio szerokie. Szew brzuszny leży w płytkiej bruź­dzie. Znak posłupkowy umieszczony w dość głębokim zagłębie­niu, często asymetrycznie. Szypułka długości około 1,5 cm, łatwo odrywająca się od owocu. Skórka granatowa, od strony zacie­nionej często czerwonawa, cienka, pokryta licznymi, rdzawymi cętkami i jasnoniebieskim nalotem. Miąższ w pełnej dojrzałości zielonożółty, smaczny, aromatyczny, dobrze odstający od pestki. Pestka okrągława, przy końcach tępo zakończona, z licami chro­powatymi, o ciężarze około 0,9 g (tabl. 27, 3).
Dojrzewanie owocu
Owoce dojrzewają w końcu lipca lub na początku sierpnia, nie­równomiernie. W pełnej dojrzałości i podczas obfitych opadów 174 pękają.
Owoce nadają się przede wszystkim do spożycia na surowo, ale Przydatność również na kompoty. Może być sadzona w ogrodach przydomo- odmiaiiy wvch.